មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នង

Vejthani Spine Center, 5th Floor at Vejthani Hospital

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នង


ជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នងដែលមានការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃ: ការថែរក្សាដ៏ប្រសើរសម្រាប់ខ្នងរបស់អ្នក។

ការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងនេះត្រូវបានធ្វើក្នុងលក្ខណៈស្តង់ដាខ្ពស់ មានសុវត្ថិភាព រាក់ទាក់និងមានផាសុកភាព។ អ្នកអាចមានទំនុកចិត្ដក្នុងការទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អបំផុតដោយសារតែក្រុមគ្រូពេទ្យវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងមាននូវបទពិសោធន៍ខ្ពស់​និងជំនាញច្បាស់លាស់។ បន្ទាប់ពីការវះកាត់ មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីក៏មានផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាល្អបំផុតនៅក្នុងការស្តារនិងការព្យាបាលដោយចលនា។ បុគ្គលិករបស់យើង សុទ្ធតែបានទទួលការណ្តុះបណ្តាលខ្ពស់រងចាំជួយដល់អ្នកគ្រប់ជំហាននៃការព្យាបាលរបស់អ្នកជាមួយនឹងការថែទាំល្អបំផុត។

ជួបជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នងនិងទទួលពត៌មានបន្ថែមពីការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងនៅប្រទេសថៃ។ មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ។
សេវាកម្ម
  • ការវះកាត់មានមុខរបូសតូច (MIS): Demention Laminectomy, Discectomy and Spine Fusion
  • ការវះកាត់រលាកឆ្អឹងខ្នង Percutaneous Kyphoplastry និង Vertebroplasty for Spinal Fractures
  • ការវះកាត់ Cervical និង Lumbar Artificial Disc Replacement Surgery
  • ការកែតម្រូវ Correction of Scoliosis និង Deformities ផ្សេងទៀត
ម៉ោងធ្វើការ
ច័ន្ទ – សុក្រ: ពីម៉ោង 8.00 ព្រឹកដល់ 8.00 យប់
ថ្ងៃសៅរ៍: 08.00 ព្រឹក – 05.00 ល្ងាច
ថ្ងៃអាទិត្យ: ពីម៉ោង 8.00 ព្រឹកដល់ 6.00 ល្ងាច
ទីតាំង
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នង មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ជាន់ទី 5
ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន
ទូរស័ព្ទ : (+66) 734-0000 Ext. 5500, 5550

Promotion & Package

Our Doctors

Patient Stories

Videos

សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា