មជ្ឈមណ្ឌលឆ្អឹងខ្នង

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នង


ជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នងដែលមានការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃ: ការថែរក្សាដ៏ប្រសើរសម្រាប់ខ្នងរបស់អ្នក។

ការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងនេះត្រូវបានធ្វើក្នុងលក្ខណៈស្តង់ដាខ្ពស់ មានសុវត្ថិភាព រាក់ទាក់និងមានផាសុកភាព។ អ្នកអាចមានទំនុកចិត្ដក្នុងការទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អបំផុតដោយសារតែក្រុមគ្រូពេទ្យវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងមាននូវបទពិសោធន៍ខ្ពស់​និងជំនាញច្បាស់លាស់។ បន្ទាប់ពីការវះកាត់ មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីក៏មានផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាល្អបំផុតនៅក្នុងការស្តារនិងការព្យាបាលដោយចលនា។ បុគ្គលិករបស់យើង សុទ្ធតែបានទទួលការណ្តុះបណ្តាលខ្ពស់រងចាំជួយដល់អ្នកគ្រប់ជំហាននៃការព្យាបាលរបស់អ្នកជាមួយនឹងការថែទាំល្អបំផុត។

ជួបជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នងនិងទទួលពត៌មានបន្ថែមពីការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងនៅប្រទេសថៃ។ មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ។

ម៉ោងធ្វើការ

ច័ន្ទ – សុក្រ: ពីម៉ោង 8.00 ព្រឹកដល់ 8.00 យប់
ថ្ងៃសៅរ៍: 08.00 ព្រឹក – 05.00 ល្ងាច
ថ្ងៃអាទិត្យ: ពីម៉ោង 8.00 ព្រឹកដល់ 6.00 ល្ងាច

ទីតាំង

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នង មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ជាន់ទី 5

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ : (+66) 734-0000 Ext. 5500, 5550

សេវាកម្ម

 • ការវះកាត់មានមុខរបូសតូច (MIS): Demention Laminectomy, Discectomy and Spine Fusion
 • ការវះកាត់រលាកឆ្អឹងខ្នង Percutaneous Kyphoplastry និង Vertebroplasty for Spinal Fractures
 • ការវះកាត់ Cervical និង Lumbar Artificial Disc Replacement Surgery
 • ការកែតម្រូវ Correction of Scoliosis និង Deformities ផ្សេងទៀត

Our Doctors

Assistant professor Dr. PAWIN GAJASENI

Spine Surgery

 • Spine Surgery
ASSOC.PROF.DR. WORAWAT LIMTHONGKUL

Spine Surgery

 • Spine Surgery
DR. CHAIWAT PIYAKULKAEW

Spine Surgery

 • Spine Surgery
DR. CHAIYACHET PARADEEVISUT

Spine Surgery

 • Spine Surgery
DR. CHAIYOS CHAICHANKUL

Spine Surgery

 • Spine Surgery
DR. CHAIYOT THIRANON

Spine Surgery

 • Spine Surgery
DR. EKKAPHOL LARPUMNUAYPHOL

Spine Surgery

 • Spine Surgery
DR. KITIDATE BOONCHAI

Spine Surgery

 • Spine Surgery
DR. PANYAWAT PHASIPOL

Spine Surgery

 • Spine Surgery
DR. PATTARA KOSANUNT

Spine Surgery

 • Spine Surgery
DR. PORN-A-NAKE TARDTHONG

Spine Surgery

 • Spine Surgery
DR. PRITSANAI PRUTTIKUL

Spine Surgery

 • Spine Surgery
DR. SUTHEE LAOKOMEN

Spine Surgery

 • Spine Surgery
DR. TEERACHAT TANASANSOMBOON

Orthopaedics

 • Orthopaedics
DR. TINNAKORN PLUEMVITAYAPORN

Spine Surgery

 • Spine Surgery
DR. VIT KOTHEERANURAK

Spine Surgery

 • Spine Surgery
DR. WEERASAK SINGHATANADGIGE

Spine Surgery

 • Spine Surgery

Other Information

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម