ផ្នែកផ្លូវដង្ហើម

ជំងឺផ្លូវដង្ហើម


គ្លីនិកផ្លូវដង្ហើមនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ជូននូវការវិនិច្ឆ័យរោគនិងព្យាបាលរោគយ៉ាងពេញលេញទាក់ទងនឹងជំងឺផ្លូវដង្ហើ ម។ គ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកពេទ្យទាំងអស់ធ្វើការជាក្រុមដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺនូវការព្យាបាលនិងការថែទាំដ៏ល្អបំផុត។

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម

ថ្ងៃចន្ទម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង5.00 ល្ងាច
ថ្ងៃអង្គារ ម៉ោង8.00 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង8.00 ល្ងាច
ថ្ងៃពុធម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ ម៉ោង7.00 ល្ងាច
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 1: 00 រសៀលដល់ម៉ោង 8 យប់
ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 5 ល្ងាចដល់ម៉ោង 8 យប់
ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង8.00 ព្រឹករហូតដល់ ម៉ោង12.00 ថ្ងៃត្រង់ និង ម៉ោង5.00 ល្ងាច ម៉ោង ម៉ោង7 ល្ងាច
ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោង8.00 ព្រឹកដល់ ម៉ោង 5.00 ល្ងាច

ទីតាំង

គ្លីនិកផ្លូវដង្ហើមនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ជាន់ទី1

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext 2200 2204
ទូរសារ: +66 (0) 2734-0000

សេវាកម្ម

 • រលាកទងសួត
 • ជំងឺហឺត
 • ជំងឺ​ស្ទះ​ផ្លូវដង្ហើម​រ៉ាំរ៉ៃ
 • ជំងឺរលាកសួតនិងការឆ្លងជំងឺរលាកសួត
 • ជំងឺខ្សោយផ្លូវដង្ហើម
 • ជម្ងឺ Pleura
 • ជំងឺរបេងសួត
 • ការវាយតម្លៃអំពីតេស្តសួត
 • បញ្ហាស្មុគស្មាញផ្សេងទៀតនៃសួតនិងផ្លូវដង្ហើម

សម្ភារៈបរិក្ខារ

 • តេស្តសរីរៈសួត
 • ម៉ាស៊ីនកាំរស្មីអ៊ិច
 • ម៉ាស៊ីនCT Chest
 • ការធ្ចើតេស្ត Bronchoscopy និងធ្វើកោសល្យវិច័យ

Our Doctors

DR. APIRAK JUNPENG

Pulmonology

 • Pulmonology
DR. CHATKARIN TEPWIMONPETKUN

Pulmonology

 • Pulmonology Disease
DR. MANAPHOL KULPRANEET

Pulmonology

 • Pulmonology
DR. TANAKORN TASSANEYASIN

Pulmonology

 • Internal Medicine
 • Pulmonology
DR. WARITSARA PIPATCHOTITHAM

Internal Medicine

 • Pulmonology and Pulmonology Critical Care Medicine

Other Information

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម