ផ្នែកផ្លូវដង្ហើម

ជំងឺផ្លូវដង្ហើម


គ្លីនិកផ្លូវដង្ហើមនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ជូននូវការវិនិច្ឆ័យរោគនិងព្យាបាលរោគយ៉ាងពេញលេញទាក់ទងនឹងជំងឺផ្លូវដង្ហើ ម។ គ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកពេទ្យទាំងអស់ធ្វើការជាក្រុមដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺនូវការព្យាបាលនិងការថែទាំដ៏ល្អបំផុត។

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម

ថ្ងៃចន្ទម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង5.00 ល្ងាច
ថ្ងៃអង្គារ ម៉ោង8.00 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង8.00 ល្ងាច
ថ្ងៃពុធម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ ម៉ោង7.00 ល្ងាច
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 1: 00 រសៀលដល់ម៉ោង 8 យប់
ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 5 ល្ងាចដល់ម៉ោង 8 យប់
ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង8.00 ព្រឹករហូតដល់ ម៉ោង12.00 ថ្ងៃត្រង់ និង ម៉ោង5.00 ល្ងាច ម៉ោង ម៉ោង7 ល្ងាច
ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោង8.00 ព្រឹកដល់ ម៉ោង 5.00 ល្ងាច

ទីតាំង

គ្លីនិកផ្លូវដង្ហើមនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ជាន់ទី1

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext 2200 2204
ទូរស័ព្ទ ២៤ម៉ោង : (+66)89-201-9000

សេវាកម្ម

 • រលាកទងសួត
 • ជំងឺហឺត
 • ជំងឺ​ស្ទះ​ផ្លូវដង្ហើម​រ៉ាំរ៉ៃ
 • ជំងឺរលាកសួតនិងការឆ្លងជំងឺរលាកសួត
 • ជំងឺខ្សោយផ្លូវដង្ហើម
 • ជម្ងឺ Pleura
 • ជំងឺរបេងសួត
 • ការវាយតម្លៃអំពីតេស្តសួត
 • បញ្ហាស្មុគស្មាញផ្សេងទៀតនៃសួតនិងផ្លូវដង្ហើម

សម្ភារៈបរិក្ខារ

 • តេស្តសរីរៈសួត
 • ម៉ាស៊ីនកាំរស្មីអ៊ិច
 • ម៉ាស៊ីនCT Chest
 • ការធ្ចើតេស្ត Bronchoscopy និងធ្វើកោសល្យវិច័យ

វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកយើង

DR. APIRAK JUNPENG

Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care

Internal Medicine
DR. CHATKARIN TEPWIMONPETKUN

Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care

Internal Medicine
DR. JARAS PITAWIWATHANANONT

Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care

Internal Medicine
DR. MANAPHOL KULPRANEET

Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care

Internal Medicine
DR. NAMSAI PUKIAT

Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care

Internal Medicine
DR. TANAKORN TASSANEYASIN

Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care

Internal Medicine
DR. VIRATCH TANGSUJARITVIJIT

Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care

Internal Medicine
DR. WARITSARA PIPATCHOTITHAM

Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care

Internal Medicine

ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រូមូសិន & កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

ប្រវត្តិនៃការព្យាបាលរបស់អ្នកជំងឺ

បង្ហាញបន្ថែម

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម