ជំងឺផ្លូវដង្ហើម

ជំងឺផ្លូវដង្ហើម


គ្លីនិកផ្លូវដង្ហើមនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ជូននូវការវិនិច្ឆ័យរោគនិងព្យាបាលរោគយ៉ាងពេញលេញទាក់ទងនឹងជំងឺផ្លូវដង្ហើ ម។ គ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកពេទ្យទាំងអស់ធ្វើការជាក្រុមដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺនូវការព្យាបាលនិងការថែទាំដ៏ល្អបំផុត។
សេវាកម្ម
 • រលាកទងសួត
 • ជំងឺហឺត
 • ជំងឺ​ស្ទះ​ផ្លូវដង្ហើម​រ៉ាំរ៉ៃ
 • ជំងឺរលាកសួតនិងការឆ្លងជំងឺរលាកសួត
 • ជំងឺខ្សោយផ្លូវដង្ហើម
 • ជម្ងឺ Pleura
 • ជំងឺរបេងសួត
 • ការវាយតម្លៃអំពីតេស្តសួត
 • បញ្ហាស្មុគស្មាញផ្សេងទៀតនៃសួតនិងផ្លូវដង្ហើម
សម្ភារៈបរិក្ខារ
 • តេស្តសរីរៈសួត
 • ម៉ាស៊ីនកាំរស្មីអ៊ិច
 • ម៉ាស៊ីនCT Chest
 • ការធ្ចើតេស្ត Bronchoscopy និងធ្វើកោសល្យវិច័យ
ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម
ថ្ងៃចន្ទម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង5.00 ល្ងាច
ថ្ងៃអង្គារ ម៉ោង8.00 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង8.00 ល្ងាច
ថ្ងៃពុធម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ ម៉ោង7.00 ល្ងាច
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 1: 00 រសៀលដល់ម៉ោង 8 យប់
ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 5 ល្ងាចដល់ម៉ោង 8 យប់
ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង8.00 ព្រឹករហូតដល់ ម៉ោង12.00 ថ្ងៃត្រង់ និង ម៉ោង5.00 ល្ងាច ម៉ោង ម៉ោង7 ល្ងាច
ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោង8.00 ព្រឹកដល់ ម៉ោង 5.00 ល្ងាច
ទីតាំង
គ្លីនិកផ្លូវដង្ហើមនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ជាន់ទី1
ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន
ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext 2200 2204
ទូរសារ: +66 (0) 2734-0000

Promotion & Package

Our Doctors

Patient Stories

Videos

Articles

សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា