មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកែសម្ផស្ស

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកែសម្ផស្ស


មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកែសម្ផស្សនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ជូននូវជម្រើសនៃការវះកាត់កែសម្ផស្សនិងកែវភ្នែកសម្រាប់ទាំងបុរសនិ ងស្ត្រី។ គ្រូពេទ្យវះកាត់របស់យើងមានការបណ្តុះបណ្តាលនិងបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយហើយទទួលបានការពេញចិត្តរបស់ពីអ្នកជំងឺខ្ពស់បំផុត។ បញ្ជីសេវាកម្មការវះកាត់កែសម្ផស្សខាងក្រោមនេះមាននៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី- សូមចុចទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។

ទីតាំង

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកែសម្ផស្ស ជាន់ទី11

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ : +66 (0) 2734-0000 Ext ។ 1197


Our Doctors

DR. KULAKARN AMONPATTANA

Hair transplantation

  • Hair transplantation
DR. NITI CHUYSAKUL

Plastic Surgery

  • Plastic Surgery
DR. PATCHARASAK CHUTIPUNYAPORN

Plastic Surgery

  • Plastic Surgery
DR. SARUT CHAISRISAWADISUK

Plastic Surgery

  • Plastic Surgery
Dr. SIWAT SERIRODOM

Plastic Surgery

  • Plastic Surgery
DR. THITIWAT WIRAROJRATCHAKUL

Hair transplantation

  • Hair transplantation

Other Information

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម