មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកពិនិត្យសុខភាព

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកពិនិត្យសុខភាព


មជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីគឺតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពរបស់អស់លោកអ្នកជានិច្ច និងមិនធ្វើឲ្យអតិថិជនខកបំណងឡើយ។

ម៉ោងសេវាកម្ម

ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ៖ 07:00 ព្រឹក ដល់ 05:00 ល្ងាច

LOCATION

11th Floor

APPOINTMENTS & INQUIRIES

Phone : +66 (0) 2734-0000 ext. 4020,4016
Fax : +66 (0) 2734-0044

  • កម្មវិធីពិនិត្យសុខភាពដែលត្រូវតាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក(Customization)។
  • One Stop Serviceជាកន្លែងពិនិត្យសុខភាពដែលទាន់សម័យនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលដាក់ដាច់ដោយឡែកពីអ្នកជំងឺទូទៅ ។
  • បរិយាកាសល្អបរិសុទ្ធ និង មានផ្តល់ជូនសេវាកម្មម៉ាស្សាបាតជើង និងសេវាកម្មអ៊ីនធ័ណេត ដោយឥតគិតថ្លៃ ក្នុងអំឡុងពេលរង់ចាំលទ្ធផល។
  • ទទួលបានអាហារពេលព្រឹកមួយឈុត ដោយឥតគិតថ្លៃ

មជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ផ្តល់នូវសេវាកម្មពិនិត្យសុខភាពគ្រប់មុខជូនទាំងភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ និងជាកន្លែងតែមួយគត់ដែល លោកអ្នកអាចទទួលបានការថែទាំដោយផ្ទាល់ ដែលផ្តល់ជូននូវកន្លែងដែលមានផាសុខភាព និងស្ងប់ស្ងាត់ សំរាប់ភ្ញៀវទាំងអស់ដែលបានមកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៅទីនេះ។មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីធានានូវគុណភាព និងសេវាកម្មដ៏ល្អបំផុតតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិជូនអតិថិជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់។

សេវាកម្ម

បុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកពិនិត្យសុខភាពរបស់យើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការជ្រើសរើសកម្មវិធីពិនិត្យសុខភាពដែលសមស្របតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទរ័ទំនើប។

  • អ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលតេស្តរបស់អ្នកនៅថ្ងៃតែមួយមុនពេលចាកចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាព។
  • អ្នកអាចរីករាយនិងសម្រាកដោយការម៉ាស្សាជើងឬអ្នកអាចពិសារកាហ្វេស្រស់មួយកែវជាមួយនឹងអាហារសម្រន់តិចៗ។
  • អ្នកអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណេតនៅពេលរង់ចាំលទ្ធផល។
  • មកទទួលបទពិសោធបរិយាកាសដ៏កក់ក្តៅនិងបន្ធូរអារម្មណ៍របស់យើងនៅពេលទៅពិនិត្យសុខភាពនៅពិនិត្យសុខភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី។

ទទួលបានការត្រួតពិនិត្យសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងបរិយាកាសកក់ក្តៅមានផាសុកភាពល្អ សម្រាកនិងស្ងប់ស្ងាត់ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អ្នក។


Other Information

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម