የኮረና በሽታን (COVID-19) ለመከላከል የተያዘ እቅድ - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.

የኮረና በሽታን (COVID-19) ለመከላከል የተያዘ እቅድ

የቬጅታኒ ሆስፒታል የደንበኞችን ደህንነት ለማረጋገጥ እና ስለኮረና በሽታ
(COVID-19) ስርጭት አዳዲስ መረጂዎችን ለመጋራት

Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language