የኮረና በሽታን (COVID-19) ለመከላከል የተያዘ እቅድ

የቬጅታኒ ሆስፒታል የደንበኞችን ደህንነት ለማረጋገጥ እና ስለኮረና በሽታ
(COVID-19) ስርጭት አዳዲስ መረጂዎችን ለመጋራት