คุณได้ทำรายการสำเร็จ ขอบคุณค่ะ

จะมีเจ้าหน้าที่กลับติดต่อกลับ เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อกับท่าน

 

กรณีเร่งด่วนติดต่อได้ที่

 

 

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ Vejthani Q Life 02 734 0000 ต่อ 1125

 


ขอขอบคุณที่ไว้วางใจ

โรงพยาบาลเวชธานี