valgus Archives - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.
November 12, 2020
Biến dạng ngón chân cái, kẻ thù đối với vẻ đẹp của chúng ta
Hallux valgus, còn được gọi là bunion là một cấu trúc bất thường (biến dạng) của ngón chân cái vẹo vào trong phía các ngón chân khác. Theo thời gian
Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language