UNG THƯ GAN

Result 1 - of

UNG THƯ GAN

NGUYÊN NH N G Y UNG THƯ GAN
Ung thư gan được gây ra bởi viêm gan mãn tính trong một thời gian dài để trở thành xơ gan và ung thư gan tương ứng. Các yếu tố nguy cơ xuất hiện của ung thư gan phổ biến ở Thái Lan như sau
11