Ung thư đại tràng

Result 1 - of

Ung thư đại tràng

Ung thư đại tràng có thể được ngăn ngừa bằng nội soi đại tràng
Hầu hết các trường hợp ung thư đại tràng bắt đầu như một sự phát triển nhỏ trong đại tràng. Polyp trong đại tràng có thể là hoặc không phải là ung thư. Khi những khối polyp này trong đại tràng chuyển sang ung thư đại tràng, người bệnh có thể có những biểu hiện sau:

Ung thư đại tràng

CHUYÊN GIA ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BANGKOK
Mặc dù thường được gộp chung dưới cùng một tên chung - ung thư đại trực tràng, nhưng cần lưu ý rằng ung thư đại tràng và ung thư trực tràng không giống nhau. Điều cần thiết là phải biết sự khác biệt vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến các lựa chọn điều trị và tiên lượng của bạn.
22