nội soi đại tràng Archives - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.
October 2, 2020
Ung thư đại tràng có thể được ngăn ngừa bằng nội soi đại tràng
Hầu hết các trường hợp ung thư đại tràng bắt đầu như một sự phát triển nhỏ trong đại tràng. Polyp trong đại tràng có thể là hoặc không phải là ung thư. Khi những khối polyp này trong đại tràng chuyển sang ung thư đại tràng, người bệnh có thể có những biểu hiện sau:
Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language