nội soi đại tràng

Result 1 - of

nội soi đại tràng

Ung thư đại tràng có thể được ngăn ngừa bằng nội soi đại tràng
Hầu hết các trường hợp ung thư đại tràng bắt đầu như một sự phát triển nhỏ trong đại tràng. Polyp trong đại tràng có thể là hoặc không phải là ung thư. Khi những khối polyp này trong đại tràng chuyển sang ung thư đại tràng, người bệnh có thể có những biểu hiện sau:
11