Patient Rights & responsibilities

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BỆNH NHÂN

Để đảm bảo việc điều trị tốt nhất cho bệnh nhân từ quá trình y tế và nhận thức về tầm quan trọng của sự hợp tác với các chuyên gia y tế. Do đó, Hội Đồng Y Khoa, Hội Đồng Điều Dưỡng và Hộ Sinh, Hội Đồng Dược, Hội Đồng Nha Khoa, Hội Đồng Vật Lý TrịLiệu, Hội Đồng Công Nghệ Y Tế và Ban Y
Học Cổ Truyền cùng nhau thông báo về Quyền và Trách Nhiệm của Bệnh Nhân như sau:

QUYỀN BỆNH NHÂN

 1. Mỗi bệnh nhân đều có quyền nhận được một dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử như đã được ban hành một cách hợp pháp trong Hiến Pháp Thái Lan.
 2. Bệnh nhân tìm kiếm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe có quyền được biết chính xác và đầy đủ thông tin về căn bệnh, khám, điều trị, ưu điểm và nhược điểm của việc khám bệnh từ các chuyên viên y tế với ngôn từ dễ hiểu để có thể giúp bệnh nhân quyết định việc lựa chọn dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trừ trường hợp cấp cứu ảnh hưởng
  đến tính mạng.
 3. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, có quyền nhận được sự cứu trợ khẩn cấp từ các chuyên viên y tế, cho dù bệnh nhân có yêu cầu hỗ trợ hay không.
 4. Bệnh nhân có quyền được biết họ và tên của chuyên viên y tế chăm sóc cho mình.
 5. Bệnh nhân có quyền yêu cầu ý kiến thứ hai từ chuyên viên y tế khác, những người không tham gia chăm sóc mình, cũng như có quyền thay đổi nơi cung cấp dịch vụ y tế hoặc điều trị, theo tiêu chí hiện có của quyền bệnh nhân.
 6. Bệnh nhân có quyền yêu cầu chuyên viên y tế giữ kín thông tin cá nhân của mình, ngoại lệ duy nhất là khi có được sự đồng ý của bệnh nhân hoặc do nghĩa vụ pháp lý.
 7. Bệnh nhân được quyền yêu cầu hoàn chỉnh thông tin cá nhân của mình trong việc nghiên cứu và những rủi ro liên quan để đưa ra quyết định tham gia hoặc rút khỏi nghiên cứu y tế được thực hiện bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 8. Bệnh nhân có quyền được biết hoặc yêu cầu cung cấp thông tin về việc điều trị y tế hiện tại của mình một cách đầy đủ theo quy trình của bệnh viện. Đối với điều này, các thông tin lưu trữ không được xâm phạm thông tin và quyền của các cá nhân khác.
 9. Cha / Mẹ hoặc người đại diện pháp lý có thể sử dụng quyền của mình trong trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi hoặc người tàn tật về thể chất hay tinh thần khi họ không thể thực hiện đặc quyền riêng của mình.
  S/D-VTN-003.2 Rev.1 (01 Sep 2015)

TRÁCH NHIỆM CỦA BỆNH NHÂN

 1. Bệnh nhân phải hỏi thông tin chính xác và rủ ro trước khi ký kết giấy chấp thuận hoặc từ chối nhận sự chẩn đoán y tế và điều trị.
 2. Bệnh nhân cần phải cung cấp thông tin và tình trạng của mình cho chuyên viên y tế trong thời gian điều trị.
 3. Bệnh nhân cần hợp tác và làm theo hướng dẫn của chuyên viên y tế trong quá trình điều trị. Nếu bệnh nhân không thể thực hiện hướng dẫn, xin vui lòng thông báo cho chuyên viên y tế.
 4. Bệnh nhân cần hợp tác và tuân thủ các quy tắc và quy định của bệnh viện.
 5. Đối xử với các chuyên viên, các bệnh nhân khác, và những người thăm nom một cách lịch sự và tôn trọng, tránh gây phiền toái.
 6. Đưa ra quyền bệnh nhân và bằng chứng cho nhân viên bệnh viện có liên quan.
 7. Bệnh nhân cần biết một số điều sau:

7.1 Chuyên viên y tế chăm sóc theo tiêu chuẩn và đạo đức sẽ nhận được sự bảo vệ của luật pháp. Họ có quyền được bảo vệ khỏi các cáo buộc sai trái.
7.2 Phòng khám là công nghệ y học hiện đại đã được chứng minh rằng nó mang lại
lợi ích nhiều hơn nguy hại cho bệnh nhân.
7.3 Phòng khám không thể cung cấp chẩn đoán, phòng ngừa và chữa trị cho tất cả các loại bệnh.
7.4 Mỗi phương pháp điều trị y tế đều có rủ ro. Hơn nữa, trường hợp bất khả kháng có thể xảy ra với chuyên viên y tế ngay cả khi họ thực hiện việc điều trị một cách cẩn thận nhất.
7.5 Sàng lọc, chẩn đoán, và theo dõi chăm sóc có thể dẫn đến sự thiếu chính xác do do hạn chế về công nghệ và các trường hợp không thể điều khiển theo đúng tiêu chuẩn.
7.6 Chuyên viên y tế được phép sử dụng ý kiến riêng của họ trong việc lựa chọn điều trị y tế bằng kiến thức y tế, khả năng, giới hạn một cách khách quan và theo từng hoàn cảnh. Điều này cũng bao gồm tư vấn và chuyển giao trong việc xem xét các quyền và lợi ích của bệnh nhân.
7.7 Cho lợi ích tốt nhất của bệnh nhân, chuyên viên y tế có thể đưa ra đề nghị hoặc chuyển giao bệnh nhân cho phòng khám khác thích hợp hơn cho việc điều trị, với điều kiện bệnh nhân không nằm trong trường hợp cấp cứu hay nguy kịch.
7.8 Việc không cho chuyên viên y tế biết về thông tin y tế hoặc tình trạng sức khỏe có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến quá trình chăm sóc.
7.9 Phòng cấp cứu chỉ dành cho bệnh nhân đang trong trường hợp nguy kịch.

S/D-VTN-003.2 Rev.1 (01 Sep 2015)