C.74 ถ่ายเป็นเลือด - โรงพยาบาลเวชธานี

รักษาริดสีดวง ด้วยเลเซอร์ ไร้แผลผ่าตัด เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว

การรักษาริดสีดวงทวาร ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดริดสีดวงเสมอไป เนื่องจากปัจจุบันมีเทคนิคการรักษาด้วยการเลเซอร์ริดสีดวง ซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคริดสีดวงทวารระยะที่ 2 3 ซึ่งเป็นระยะที่จะให้ผลการรักษาได้ดีที่สุด ส่วนผู้ป่วยริดสีดวงทวารระยะที่ 1 แพทย์อาจให้ยาระบายอ่อนๆ ควบคู่กับการแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กินอาหารที่มีกากใยให้มากขึ้น ดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ส่วนผู้ป่วยระยะที่ 4 อาจใช้เทคนิคควบคู่กันระหว่างเลเซอร์ริดสีดวงและผ่าตัดรักษาริดสีดวง เนื่องจากเป็นระยะที่รุนแรง
วิธีการรักษาโรคริดสีดวงทวาร

ส่องกล้องป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่

คนไข้มะเร็งลำไส้ใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากบางรายอาจไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อน โดยอาการแสดงของโรคที่สามารถพบได้ เช่น ขับถ่ายเป็นเลือดหรือมูกเลือดปน ถ่ายอุจจาระก้อนเล็กลง ท้องผูกสลับท้องเสีย แน่นท้อง ท้องโต หรือคลำเจอก้อนในท้อง ดังนั้น กว่าร่างกายจะแสดงอาการก็หมายความว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปแล้ว ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ฉายแสง ให้ยาเคมีบำบัด หรือบางรายอาจจะต้องผ่าตัดเปิดหน้าท้องตลอดชีวิต
     ปัจจุบันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ สามารถป้องกันได้ด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหาร เพื่อหาตรวจติ่งเนื้อก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็ง เมื่อส่องกล้องตรวจพบติ่งเนื้อ แล้วทำการตัดทิ้งด้วยเทคนิคผ่าตัดส่องกล้อง คือวิธีการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ดีและปลอดภัยกับร่างกายมากที่สุด
การตรวจคัดกรองและรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่

เลือดออกในลำไส้

เลือดออกในลำไส้ใหญ่

โรคที่พบได้บ่อยสำหรับอาการเลือดออกในลำไส้ใหญ่ คือภาวะลำไส้โป่งพองหรือกระเปาะลำไส้ใหญ่ (Diverticulosis) และภาวะเส้นเลือดบริเวณเยื่อบุลำไส้เจริญผิดปกติ มักจะมาด้วยอาการถ่ายอุจจาระปนเลือดปริมาณมาก เลือดสีแดงสด โดยมักจะปนกับเนื้ออุจจาระออกมา แต่จะไม่มีอาการปวด ยกเว้นเลือดออกจากเนื้องอกส่วนปลายมาก ๆ อาจจะมีอาการปวดเบ่ง หรือถ่ายไม่สุดได้ โดยมักเจอในผู้ป่วยสูงอายุ
การรักษาเลือดออกในลำไส้ใหญ่

ลำไส้ขาดเลือด

ภาวะลำไส้ขาดเลือดหรือภาวะลำไส้อักเสบ

เป็นโรคที่พบได้น้อยสำหรับอาการเลือดออกในลำไส้ใหญ่ แต่มีความสำคัญมาก เนื่องจากผู้ป่วยภาวะนี้มีโอกาสเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงได้มากถึงร้อยละ 60-80 โดยสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของระบบหลอดเลือดในช่องท้องที่มีความรุนแรง และถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบให้การวินิจฉัยและรักษาโดยเร็ว มักมีอาการเริ่มจากปวดเกร็งที่บริเวณรอบสะดือแต่ระบุตำแหน่งไม่ได้แน่ชัด ร่วมกับมีอาการอาเจียน ถ่ายเหลว และถ่ายมีเลือดปน
การรักษาภาวะลำไส้ขาดเลือด

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่

Hotline 02 734 0000

1 
2 
  • ข้อมูลผู้ติดต่อ

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY