ส่องกล้อง ป้องกันมะเร็งสำใส้ใหญ่ - โรงพยาบาลเวชธานี
Vejthani
  • Readers Rating
  • Rated 3.7 stars
    3.7 / 5 (19 )
  • Your Rating


Hero image

สาเหตุหลักของมะเร็งลำไส้ใหญ่


มาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป และส่งผลให้มีพฤติกรรมการรับประทานที่เน้นเร็ว ง่าย และสะดวก เช่น รับประทานอาหาร

ที่ไม่ได้ปรุงสุกใหม่, อาหารแช่แข็ง, หรืออาหารที่แปรรูปมาแล้ว เช่น เนื้อแดงและไส้กรอก เป็นต้น

                                                                       

 

สัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ไว้ เพื่อสังเกตตัวเอง

  • ถ่ายเป็นเลือด มูกเลือด หรือ ขับถ่ายผิดปกติไปจากเดิม เช่น อุจจาระออกมาเป็นเม็ดเล็กลง
  • อาการซีด ซึ่งอาจเกิดจากการเสียเลือดเรื้อรัง แม้ไม่มีเลือดในอุจจาระที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า
  • คลำได้ก้อนที่ท้อง ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนแข็งนูนออกมาบริเวณท้องน้อยด้านขวา
  • บางรายอาจมีอาการของลำไส้อุดตัน เช่น อาการปวดท้อง ท้องอืด อาเจียน และถ่ายอุจจาระหรือผายลมลดลง

อ่านต่อ…

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ป้องกันดีกว่ารักษา ด้วยการส่องกล้อง

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดจากติ่งเนื้อหรือ Polyp ในลำไส้ใหญ่ ซึ่งเมื่อมีติ่งเนื้อเกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่ ผู้ป่วยจะไม่มีอาการอะไร จนติ่งเนื้อมีขนาดใหญ่และกลายเป็นมะเร็งแล้วจึงเริ่มมีอาการเกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันแพทย์สามารถตรวจหาติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ได้ ด้วยเทคโนโลยีการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ทำให้สามารถตรวจพบติ่งเนื้อได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ แม้ว่าติ่งเนื้อนั้นจะมีขนาดเล็กเพียง 2 มิลลิเมตร หรือขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับเทคนิคการย้อมสีพื้นผิวและเส้นเลือดของติ่งเนื้อ ด้วยแสงชนิดพิเศษที่เรียกว่า Magnify Narrow Band Imaging, Magnify NBI ทำให้สามารถบอกได้ว่าติ่งเนื้อที่พบเป็นติ่งเนื้อชนิดใด กลายเป็นมะเร็งแล้วหรือยัง มีการลุกลามแล้วหรือไม่ เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมกับติ่งเนื้อนั้น ๆ

อ่านต่อ…

แบ่งปันประสบการณ์ ส่องกล้องป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

ส่องกล้องป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดจากติ่งเนื้อหรือ Polyp ในลำไส้ใหญ่ ซึ่งเมื่อมีติ่งเนื้อเกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่ ผู้ป่วยจะไม่มีอาการอะไร จนติ่งเนื้อมีขนาดใหญ่และกลายเป็นมะเร็งแล้วจึงเริ่มมีอาการเกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันแพทย์สามารถตรวจหาติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ได้ ด้วยเทคโนโลยีการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ทำให้สามารถตรวจพบติ่งเนื้อได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ แม้ว่าติ่งเนื้อนั้นจะมีขนาดเล็กเพียง 2 มิลลิเมตร หรือขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว

 

เช็กสัญญาณ มะเร็งลำไส้ใหญ่ ป้องกันได้ด้วยการส่องกล้อง

ปัจจัยของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีทั้งที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ เช่น อายุ พันธุกรรม และที่ปรับเปลี่ยนได้ เช่น พฤติกรรมการรับประทาน โดยเฉพาะการบริโภคเนื้อแดง เนื้อแปรรูปในปริมาณมาก ลองเช็กลิสต์พฤติกรรมที่ควรเลี่ยง และอาการของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปพร้อม ๆ กันกับคลิปนี้

บทความสุขภาพ

 

ห่างไกล “มะเร็งลำไส้ใหญ่”ม่ยาก แค่เริ่มจากปรับพฤติกรรม
พฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการรับประทานอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด มีไขมันอิ่มตัวสูง กากใยน้อย การดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่เป็นประจำ ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ แต่ผู้คนส่วนมากมักเพิกเฉยไม่ระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพราะคิดว่ามะเร็งเป็นเรื่องไกลตัว อ่านต่อ…

 

ติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ตัวการของมะเร็ง
ด้วยเทคโนโลยีการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ทำให้สามารถตรวจพบติ่งเนื้อได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ แม้ว่าติ่งเนื้อนั้นจะมีขนาดเล็กเพียง 2 มิลลิเมตร หรือขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับเทคนิคการย้อมสีพื้นผิวและเส้นเลือดของติ่งเนื้อ ด้วยแสงชนิดพิเศษที่เรียกว่า Magnify Narrow Band Imaging, Magnify NBI ทำให้สามารถบอกได้ว่าติ่งเนื้อที่พบเป็นติ่งเนื้อชนิดใด กลายเป็นมะเร็งแล้วหรือยัง มีการลุกลามแล้วหรือไม่ เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมกับติ่งเนื้อนั้น ๆ อ่านต่อ…

“เนื้อแดง – เนื้อแปรรูป” ไม่ว่าเมนูไหน ก็เสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่
ใครจะรู้ว่าอาหารที่เรารับประทานอยู่ทุกวัน จะแฝงไปด้วยปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยเฉพาะอาหารแปรรูปที่ผ่านการหมัก รมควัน หรือกระบวนการต่าง ๆ ที่เพิ่มรสชาติหรือถนอมอาหาร เช่น เบคอน ไส้กรอก แหนม ลูกชิ้น หมูยอ และกุนเชียง เป็นต้น โดยอาหารเหล่านี้มีสารเคมี ไนโตรซามีน (nitrosamine) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง เมื่อมีการสะสมในร่างกายจะทำปฏิกิริยากับปัจจัยอื่นในร่างกาย ส่งผลให้เซลล์ปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ อ่านต่อ…

4 ระยะมะเร็งลำไส้
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เนื้อเยื่อบริเวณลำไส้ และมากกว่า 90% ของมะเร็งลำไส้ใหญ่ มักพบในคนที่อายุมากกว่า 50 ปี โดยมักไม่แสดงอาการในช่วงแรก แต่สามารถตรวจพบได้จากการส่องกล้องลำไส้ใหญ่และทวารหนัก อ่านต่อ…

ทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 

นพ. สุภกิจ ขมวิลัย
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ.สุกิจ ภัทรเจียรพันธุ์
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ. วรัญญู จิรามริทธิ์
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ. นเรนทร์ สันติกุลานนท์
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

พญ. จรรยวรรธน์ สร้างสมวงษ์
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก


ปรึกษาแพทย์ได้เลยวันนี้

เราและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

มาตราฐาน JCI

กรุณาใส่รายละเอียดทางการแพทย์ และประวัติทางการแพทย์ของท่านให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของเราให้คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่

Hotline 02 734 0000