អត្ថបទសុខភាព

ចង្វាក់បេះដូងលោតខុសប្រក្រតីលើសពី​ 100ដង​ អាចបង្កើនហានិភ័យនៃការដួលសន្លប់ដោយជំងឺបេះដូងលោតខុសចង្វាក់

Share:

ជាទូទៅ មនុស្សយើងពេលសម្រាក​ចង្វាក់បេះដូងនិងលោតប្រហែលពី 50-100 ចង្វាក់ក្នុងមួយនាទី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលដែលចង្វាក់បេះដូងលោតលើសពី 100 ចង្វាក់ក្នុងមួយនាទីដោយគ្មានការចលនានៃរាងកាយ នោះនិងអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺបេះដូងលោតខុសចង្វាក់ណាមួយ​ក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាខាងក្រោម:

  • ញ័របេះដូង
  • ​វិលមុខ
  • ​ដួលសន្លប់
  • ការបាត់បង់ស្មារតី
  • ឈឺទ្រូងឬតឹងទ្រូង

ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះនូវរោគសញ្ញាទាំងនេះ ​អ្នកចាំបាច់ត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិង​ព្យាបាលឪ្យបានត្រឹមត្រូវ។ បច្ចុប្បន្ន ការវះកាត់ដោយវិធីសុង គឺជាការរក្សារព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ជំងឺបេះដូងលោតខុសចង្វាក់ ជាមួយនឹងឱកាស 95-98% នៃការព្យាបាលជាដាច់ដោយគ្មានអាការះនេះឡើងវិញ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម,​​ សូមទាក់ទងមកកាន់

Vejthani Cardiac Center, 5th Floor, Main Building, Vejthani Hospital
+66(0)89-219000 (Cambodia Hotline)

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating