អត្ថបទសុខភាព

គ្រោះថ្នាក់ទាំង ៦ នៃការពាក់ស្បែកជើងកែងខ្ពស់ – 6 Dangers of Wearing High Heels

Share:

ស្បែកជើងកែងខ្ពស់គឺជារបស់មួយដែលស្ត្រីត្រូវតែមានដែលអាចបង្កើនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនិងធ្វើឱ្យពួកគេមានបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អជាងមុន។ ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថាការពាក់ស្បែកជើងកែង(Wearing high heels)ជើងវែងពេកនិងញឹកញាប់ពេកអាចបណ្តាលឱ្យឈឺចាប់ជើងនិងកជើង?ការពាក់ស្បែកជើងកែង(Wearing high heels)យូរពេកអាចបណ្តាលឱ្យមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងលើជើងនិងកជើងជាពិសេសនៅលើម្រាមជើងនិងកែងជើង។

លើសពីនេះទៅទៀតទំហំនៃកែងស្បែកជើងជាធម្មតាតូចជាងទំហំជាក់ស្តែងនៃជើងដូច្នេះវាអាចនឹងច្របាច់ជើង។

ដូច្នេះការពាក់ស្បែកជើងកែង(Wearing high heels)យូរពេកអាចបណ្តាលឱ្យមានរោគសញ្ញានិងជំងឺដូចខាងក្រោម៖

 • ឈឺចាប់នៅភ្លៅនិងជើង (រឹងសាច់ដុំ)
 • ឆ្អឹងមេជើងលីន ឬ វៀច
 • ឆ្អឹងម្រាមជើងរួមចូលគ្នា
 • ឈឺចាប់ត្រង់ប្រអប់ជើង ម្រាមជើង និងចុងជើង (ឈឺសរសៃរពួរជើង)
 • មានដុំពកនៅលើម្រាមជើង
 • ឈឺចាប់នៅជង្គង់និងខ្នង

ការណែនាំសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាស្រាលគឺពូកគេគួរលាតសន្ធឹងជាប្រចាំលើសាច់ដុំភ្លៅនិងម្រាមជើង ពាក់ស្បែកជើងដែលមានផាសុខភាពដែលមានទំហំសមស្រប ហើយព្យាយាមមិនពាក់ស្បែកជើងកែងខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលយូរ។ ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានការឈឺចាប់ត្រង់ប្រអប់ជើង ឆ្អឹងមេជើងលីន ឬ វៀច ឆ្អឹងម្រាមជើងរួមចូលគ្នាយើងសូមណែនាំអ្នកឱ្យស្វែងរកការព្យាបាលនិងពិចារណាការព្យាបាលដោយចលនា ឬការព្យាបាលវះកាត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រអប់ជើងនិងម្រាមជើង។ទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទ +6689 201 9000 ឬតាមអ៊ីម៉ែល [email protected]

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (1 )
 • Your Rating