អត្ថបទសុខភាព

ជៀសវាងកត្តាហានិភ័យដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកសួត (Lung cancer)

Share:

មហារីកសួតបណ្តាលមកពីការលូតលាស់កោសិកាខុសធម្មតាដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងជាលិកាសួតដែលបង្កើតជាដុំមហារីក។ ដូចដែលអ្នកបានដឹងហើយថាការជក់បារីគឺជាកត្តាហានិភ័យចម្បងនៃជំងឺមហារីកសួត(Lung cancer)ប៉ុន្តែមានកត្តាហានិភ័យដទៃទៀតនៃជំងឺមហារីកសួត(Lung cancer)ដែលអ្នកប្រហែលជាមិនបានដឹង។

  • ការជក់បារីនិងស្រូបផ្សែងបារី៖ ការជក់បារីគឺជាកត្តាគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកសួត(Lung cancer)និងមហារីកប្រភេទផ្សេងទៀតដូចជាមហារីក ត្រចៀក បំពង់ក ច្រមុះ និងមហារីកផ្លោកនោម។ ដូច្នេះអ្នកដែលមានអាយុ ៥៥ ឆ្នាំដែលជក់បារីប្រហែល ១ កញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃអស់រយៈពេលជាង ៣០ ឆ្នាំគួរតែឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្ត៍ពិនិត្យជំងឺមហារីកសួត(Lung cancer)ដោយ Low Radiation X-Ray (EOS image) ដែលច្បាស់ជាងX-Rayធម្មតា។
  • ធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម៖ ជាពិសេសឧស្សាហកម្មដែលមានសារធាតុបង្កជំងឺមហារីកដូចជា Chromium, Asbestos, Radon, Nickel ជាដើម។
  • ប្រវត្តិគ្រួសារមានជំងឺមហារីកសួត៖ ទោះបីមហារីកសួតមិនមែនជាតំណពូជដូចជំងឺមហារីកផ្សេងទៀតក៏ដោយការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញថាអ្នកដែលមានសមាជិកគ្រួសារមានជំងឺមហារីកសួតតាំងពីវ័យក្មេងមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺមហារីកសួត។
  • មានជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃ៖ មានជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺហើមសួតរ៉ាំរ៉ៃនិងIdiopathic Pulmonary Fibrosis បង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកសួត(Lung cancer)។
  • ការបំពុលបរិយាកាស៖ យោងតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាង PM 2.5 ធូលី និងជំងឺមហារីកសួត(Lung cancer)។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានការបញ្ជាក់អំពីបរិមាណធូលីដែលបានទទួលដែលបណ្តាលឱ្យមានជំងឺមហារីកសួត(Lung cancer)ទេ។

សរុបសេចក្ដីមកយើងអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកសួត(Lung cancer)ដោយជៀសវាងកត្តាហានិភ័យដែលបានលើកឡើងទាំងនេះ។ ឈប់ជក់បារីនិងជៀសវាងការទទួលផ្សែងបារីនិងការបំពុលបរិយាកាស។

ទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទ +6689 201 9000 ឬតាមអ៊ីម៉ែល [email protected]

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating


Tags: