មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកក្រពេញអរម៉ូននិងទឹកនោមផ្អែម

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកក្រពេញអរម៉ូននិងទឹកនោមផ្អែម


មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកទឹកនោមផ្អែម


នៅខែមិថុនាឆ្នាំ 2006 មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីបានបន្ថែមសេវាថ្មីមួយទៀតដែលបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកទឹកនោមផ្អែម។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវនៃការកើនឡើងនៃអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម, ជំងឺទីរ៉ូអ៊ីត, ជំងឺ neuroendocrine , ជំងឺជាតិខ្លាញ់, ជំងឺឆ្អឹងនិងជាតិកាល់ស្យូមនិងជំងឺធាត់។

មជ្ឈមណ្ឌលនេះបានផ្តល់នូវសេវាពេញលេញនៃរោគវិនិច្ឆ័យ ការព្យាបាលនិងការអប់រំសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានជំងឺខាងលើ។
Services

សេវាកម្ម
ជំងឺទឹកនោមផ្អែម
មជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលផ្តុំនៃអ្នកជំនាញជំងឺទឹកនោមផ្អែម, អ្នកអប់រំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងអ្នកឯកទេសខាងចំណីអាហារសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ការការពារនិងការព្យាបាលនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងលក្ខខណ្ឌដែលទាក់ទងទៅនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែម។

ថ្នាក់អប់រំអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម
សហគមន៍ដែលត្រូវបានក្រុមនៃអ្នកជំងឺបានជួបនិងទទួលបានការសិក្សាអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម ។

ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ី
មជ្ឈមណ្ឌលនេះផ្តល់នូវសេវាកម្មពេញលេញមួយដល់អ្នកដែលមាន:

  • ពិនិត្យឈាម
  • ការធ្វើកោសល្យវិច័យ
  • ការព្យាបាលជំងឺក្រពេញទីរ៉ូអ៊ី ពកកពុល និង ជំងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីដោយาការវះកាត់។
ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម
ថ្ងៃចន្ទ – ថ្ងៃអាទិត្យ: 07,00 ព្រឹក – 04,00 ល្ងាច។
LOCATION
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកទឹកនោមផ្អែម មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ជាន់ទី៣
APPOINTMENTS & INQUIRIES
ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext ។ 1071, 1072
ទូរសារ: +66 (0) 2734-0044 ។

Promotion & Package

Our Doctors

Patient Stories

Videos

Articles

សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា