មជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ប្តូរឈាមតម្រងនោម

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកលាងឈាម


មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកតម្រងនោមនៅឯមន្ទីរពេទ្យេវេជ្ជថានីត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ Royal College of Physicians of Thailand ។ មជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងផ្តល់ការព្យាបាលដល់អ្នកជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងធ្ងន់ធ្ងរដោយឧបករណ៍ទាន់សម័យស្អាតនិងមានសុវត្ថិភាពក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគិលានុបដ្ឋាយិកានិងគ្រូពេទ្យពោរពេញដោយអ្នកជំនាញនិងបទពិសោធន៍ទាំងអស់ 24 ម៉ោង។

ម៉ោងធ្វើការ

បើករៀងរាល់ថ្ងៃលើកលែងតែថ្ងៃអាទិត្យ
ថ្ងៃចន្ទព្រហស្បតិ៍សៅរ៍ 05.30 ព្រឹក -7.00 យប់
ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធថ្ងៃសុក្រម៉ោង 5:30 ព្រឹកដល់ម៉ោង 11:00 យប់
សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ទីតាំង

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកតម្រងនោម ជាន់ទី4

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0018 ឬ +66 (0) 2734-0000 ext ។ 5020
ទូរសារ: +66 (0) 2734-0044-5

សម្ភារៈបរិក្ខា

 •  ម៉ាស៊ីន Dialysis Machines 12 គ្រឿងដែលនាំចូលពីបរទេស
 • ការសម្លាប់មេរោគតាមបែប Reverse Osmosis ដោយប្រើទឺកបរិសុទ្ធក្នុងការលាងឈាមស្របតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ(AAMI) ។
 • ការលាងឈាម Hemodialysis តាមប្រព័ន្ធ On-line Hemodiafiltration (HDF)
 • នីតិវិធីត្រួតពិនិត្យការឆ្លងមេរោគ International Infection Control និង Sterilization Procedures
 • គិលានុបដ្ឋាយិកាដែលបានចុះបញ្ជីនិងត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងពិសេស


Our Doctors

DR. AJAREE CHAIKITTIPORN

Nephrology

 • Nephrology
DR. ITTIKORN SPANUCHART

Nephrology

 • Nephrology
DR. KAMTHORN LEELAMALI

Nephrology

 • Nephrology
DR. KANIN THAMMAVARANUCUPT

Nephrology

 • Nephrology
DR. MONTIRA ASSANATHAM

Nephrology

 • Nephrology
Dr. Napun Sutharattanapong

Nephrology

 • Nephrology
DR. NATAPHUT BOONVISUTH

Nephrology

 • Nephrology
DR. NATAVUDH TOWNAMCHAI

Nephrology

 • Nephrology
DR. PICHIT BENJASUPATTANANAN

Nephrology

 • Nephrology
DR. PRAOPILAD SRISUWARN

Nephrology

 • Nephrology
DR. Rattavee prechaborisutkul

Nephrology

 • Nephrology
DR. SANSANEE THOTSIRI

Nephrology

 • Nephrology
DR. SURAMATH ISARANUWATCHAI

Nephrology

 • Nephrology
DR. UMPAIWAN RUNGBANAPHAN

Nephrology

 • Nephrology
DR. WUTIPONG TRIWATANA

Nephrology

 • Nephrology
DR. YATIP USANAKORNKUL

Nephrology

 • Nephrology

Other Information

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម