មជ្ឈមណ្ឌលបេះដូង

ព្រោះសុខភាពបេះដូងនិងសរសៃឈាមបេះដូងជាអ្វីដែលមិនអាចរង់ចាំបាន ដូច្នេះហើយទើបមជ្ឈមណ្ឌលបេះដូងនៃមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី សង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការផ្តល់សេវាកម្មលឿន និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត ប្រកបដោយគ្រឿងបរិក្ខាពេទ្យទំនើបៗ និងបុគ្គលិកដែលមានទេពកោសល្យ ដែលផ្តោតលើការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺបេះដូង និងការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តប្រកបដោយគុណភាពស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិជាមួយនឹងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស និងគិលានុបដ្ឋាយិកា ដើម្បីទទួលអ្នកជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាមបេះដូងរបស់មន្ទីរពេទ្យដែលមានចំនួនកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

មជ្ឈមណ្ឌលបេះដូងនៃមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ដែលផ្តល់នូវសេវាកម្មធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាលសម្រាប់ជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាមបេះដូងដ៏ទូលំទូលាយ យើងផ្តល់សេវាកម្មដោយចាប់តាំងពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺបេះដូងបែបមូលដ្ឋាន ការពិនិត្យជំងឺបេះដូងដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាពិសេស ការថែទាំនិងការការពារជំងឺបេះដូង ការព្យាបាល ការវះកាត់និងការថែទាំតាមដាននៅក្នុងបន្ទប់ថែទាំបេះដូង (CCU Intermediate) រហូតដល់ការស្តារនីតិសម្បទានៃបេះដូងបានឡើងវិញ ដោយប្រើឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រទំនើប និងបច្ចេកវិទ្យា។

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី យកចិត្តទុកដាក់លើភាពជំនាញរបស់បុគ្គលិកនិងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលទំនើបបំផុត ដើម្បីផ្តល់ការវិនិច្ឆ័យជំងឺបេះដូងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា ដោយសារតែមជ្ឈមណ្ឌលបេះដូងនៃមន្ទីរពេទ្យវេចថានី បានបំពាក់ដោយគ្រឿងបរិក្ខារ បច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រពេញលេញ រួមបញ្ចូលគ្នានូវភាពជំនាញរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យ ដើម្បីធ្វើឱ្យការព្យាបាលជម្ងឺបេះដូងមានប្រសិទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម

ថ្ងៃចន្ទ – អាទិត្រ ម៉ោង ០៧:០០ព្រឹក ដល់ ០៨:០០ល្ងាច

ទីតាំង

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបេះដូង មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ជាន់ទី៥

ការណាត់ជួបនិងសួរនាំ

ទូរស័ព្ទមជ្ឈមណ្ឌល:(+66)2-734-0000 ext 5300
សេវាកម្មទូរស័ព្ទ ២៤ម៉ោង: (+66)89-201-9000

សេវាកម្ម

1) ការពិនិត្យមានផលប៉ះពាល់តិច (Non-invasive investigations) រួមមាន៖

 • ការពិនិត្យចង្វាក់បេះដូង (ECG ឬ EKG)
 • ការពិនិត្យលំហូរឈាម (ABI)
 • ការពិនិត្យបេះដូងដោយការរត់លើម៉ាស៊ីន (EST)
 • អេកូបេះដូង (Echo)
 • ការត្រួតពិនិត្យចង្វាក់បេះដូងបែប ២៤-៤៨ម៉ោង (Holter Monitoring)
 • ការត្រួតពិនិត្យសម្ពាធឈាមបែប ២៤ម៉ោង (Ambulatory Blood Pressure Monitoring)
 • ការពិនិត្យបេះដូងដោយ Dobutamine (Dobutamine Stress Echocardiography)
 • ការឆ្លុះពិនិត្យបេះដូងតាមបំពង់អាហារ (Transesophageal Echocardiogram)
 • ការពិនិត្យបេះដូងដោយការរត់លើម៉ាស៊ីន (EST) និងអេកូបេះដូង (Echo)
 • ការវាយតម្លៃនៃ Syncope (Assessment of Syncope)

2)  មន្ទីរពិសោធន៍ជំងឺបេះដូង

 • ការពិនិ្យបេះដូងនិងចាប់ពណ៌ពិនិត្យសរសៃឈាមបេះដូង (Coronary Angiogram)
 • ការពង្រីកសរសៃឈាមបេះដូងដែលស្ទះដោយប្រើប៉េងប៉ោង និង stent (PCI)
 • ការដាក់បញ្ចូលឧបករណ៍ជំរុញចង្វាក់បេះដូងបែបអចិន្ត្រៃយ៍ (PPM)
 • ការដុតដើម្បីកែសម្រួលបញ្ហាចង្វាក់បេះដូងលោតខុសចង្វាក់ (EPS & RF Ablation)
 • ការបិទរន្ធធ្លាយនៅប្រអប់បេះដូងផ្នែកខាងលើជាមួយឧបករណ៍ពិសេស (ASD)
 • ការពង្រីកសន្ទះបេះដូង Mitral ដោយប៉េងប៉ោង (PBMV)
 • ការចាក់បញ្ចូលឧបករណ៍ឆក់បេះដូងដោយស្វ័យប្រវត្តិ (AICD, CRTD)
 • ការបញ្ចូលម៉ាស៊ីនបង្កើនសម្ពាធឈាមដោយប្រើប៉េងប៉ោងក្នុងអ័រតា (Intra-Aortic Balloon Pump)

3) ការវះកាត់បេះដូងនិងសរសៃឈាមបេះដូង (Open heart surgery)

 • ការវះកាត់ផ្លូវកាត់សរសៃឈាមបេះដូង (CABG)
 • ការ​វះកាត់​ជួសជុល​សន្ទះ​បេះដូង​និង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​សន្ទះបេះដូង (Valvular Repair / Valvular Replacement)
 • ការវះកាត់ព្យាបាលជំងឺបេះដូងពីកំណើត (Congenital Heart Disease)

សេវាកម្មផ្សេងៗ

 • ការពិនិត្យបេះដូងបែបផ្តល់ផលប៉ះពាល់តិច
 • ការសុងបេះដូង (Cardiac Cathlab)
 • ការវះកាត់បេះដូង (Open Heart Surgery)
 • បន្ទប់សម្រាប់អ្នកជំងឺបេះដូង (Cardiac Ward, CCU)
 • ការស្តារនីតិសម្បទាបេះដូង (Cardiac Rehabilitation)
 • ការពិនិត្យបេះដូង និងសរសៃឈាមបេះដូង ដោយប្រើកុំព្យូទ័រ (CT Scan) និងម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច (Cardiac MRI)
 • រថយន្តសង្គ្រោះសម្រាប់អ្នកជំងឺបេះដូង (Mobile CCU)

វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកយើង

ASSOC. PROF. DR. PIYA SAMANKATIWAT

Cardiothoracic Surgery

Surgery
ASST. PROF. DR. SARAWUTH LIMPRASERT

Cardiac Electrophysiology

Cardiology
ASST.PROF.DR. TEERANAN ANGKANANARD

Interventional Cardiology

Cardiology
DR. AMPHON ITHIRITHANONT

Cardiology - General

Cardiology
DR. ANURUCK JEAMANUKOOLKIT

Interventional Cardiology

Cardiology
DR. CHADA CHOTIPANVITHAYAKUL

Cardiology - General

Cardiology
DR. CHANAPONG KITTAYARAK

Cardiothoracic Surgery

Surgery
DR. CHAWAKORN LEAMPRIBOON

Cardiothoracic Surgery

Surgery
Dr. Chusak Nudaeng

Cardiothoracic Surgery

Surgery
DR. HUTSAYA PRASITDUMRONG

Cardiac Imaging

Cardiology
DR. KHAJORNSAK SOMUN

Cardiology - General

Cardiology
DR. KRISSADA MEEMOOK

Interventional Cardiology

Cardiology
DR. KRITTAPORN PUMCHAND

Interventional Cardiology

Cardiology
DR. KUNUT STAPHOLDEJA

Cardiothoracic Surgery

Surgery
DR. PARIWAT PENGKAEW

Cardiac Electrophysiology

Cardiology
DR. PIYAWAT LERTSOMBOON

Cardiothoracic Surgery

Surgery
DR. PUNNARERK TONGCHAROEN

Cardiothoracic Surgery

Surgery
DR. SANATCHA APAKUPPAKUL

Cardiac Electrophysiology

Cardiology
DR. SERI SINGHATANADGIGE

Cardiothoracic Surgery

Surgery
DR. SUKHUM TACHASAKUNJAROEN

Interventional Cardiology

Cardiology
Dr. Supamongkol Phoopattana

Cardiac Imaging

Cardiology
DR. SUPHASIT SATHITTRAKOOL

Cardiology - General

Cardiology
DR. TACHAPONG NGARMUKOS

Cardiac Electrophysiology

Cardiology
DR. TAWEESAK CHOTIVATANAPONG

Cardiothoracic Surgery

Surgery
DR. TERDPONG YINGVILADPRASERT

Cardiology - General

Cardiology
DR. TERDSAK CHERDSHOO

Cardiology - General

Cardiology
Dr. THOSAPHOL LIMPIJANKIT

Interventional Cardiology

Cardiology
DR. VITHAYA CHAITHIRAPHAN

Cardiac Imaging

Cardiology
DR. VORALUXANA WANAPRAPAT

Cardiology - General

Cardiology
DR. WASANT SOONFUANG

Interventional Cardiology

Cardiology
DR. WORRANUCH JOONPHUNGHRAKIAT

Cardiology - General

Cardiology
DR. ZAIDA BURANASIN

Cardiology - General

Cardiology
DR.PIYA CHERNTANOMWONG

Cardiothoracic Surgery

Surgery

ព័ត៌មានបន្ថែម

កញ្ចប់និងប្រូមូសិន

បង្ហាញបន្ថែម

ប្រវត្តិនៃការព្យាបាលរបស់អ្នកជំងឺ

បង្ហាញបន្ថែម

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម