មជ្ឈមណ្ឌលវះកាត់

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវះកាត់ទូទៅ


គ្លីនិកវះកាត់ទូទៅនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ពិសេសយ៉ាងទូលំទូលាយនៃការវះកាត់ជំនាញជាមួយនឹ ងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ។

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម

រៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8:00 យប់

ទីតាំង

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី គ្លីនិកវះកាត់ទូទៅ

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext 4500, 4501, 4507
ទូរសារ: +66 (0) 2734-0044- 5

សេវាកម្ម

សេវាវះកាត់ទូទៅព្យាបាលរាល់បញ្ហាវះកាត់ជាច្រើនដូចជា:

 • ការឆ្លុះក្រពះពោះវៀន
 • របួសដែលរងគ្រោះថ្នាក់
 • របួសឆ្លងមេរោគ
 • ការព្យាបាលសម្រាប់ Keloids និងសរសៃ Varicose
 • ការព្យាបាលជំងឺឬសដូងបាត
 • វះកាត់ដុំសាច់ជាលិការឬការវះកាត់គីស
 • វះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីដ
 • វះកាត់សុដន់
 • វះកាត់ក្រពះពោះវៀន
 • វះកាត់ពោះវៀនធំ – រន្ធគូថ
 • ការវះកាត់ដោយឆ្លុះនិងសុង
 • វះកាត់សរសៃឈាម
 • វះកាត់ Hernia
 • ការវះកាត់Vasectomy
 • ការកាត់ស្បែក

សម្ភារៈបរិក្ខារ

 • បន្ទប់ពិនិត្យ
 • បន្ទប់ព្យាបាល
 • បន្ទប់ប្រតិបត្តិការវះកាត់តូច
 • បន្ទប់វះកាត់

Our Doctors

ASST. PROF. DR. PIPIT BURASAKARN

Hepatobiliary Surgery

Surgery
ASST. PROF. DR. PITICHOTE HIRUNYATHEP

Surgery - General

Surgery
DR. ADTH GADAVANIJ

Surgery - General

Surgery
DR. ANON JAIONNOM

Surgery - General

Surgery
DR. BUNDIT SAKULCHAIRUNGRUENG

Vascular Surgery

Surgery
DR. CHATCHAI SOONTHORNTHUM

Vascular Surgery

Surgery
DR. CHOEDPONG CHATJATURAPAT

Vascular Surgery

Surgery
DR. CHUKIJ SRITONGSATHIAN

Vascular Surgery

Surgery
DR. JADE SUPHAPOL

Hepatobiliary Surgery

Surgery
DR. KWANCHAI LAWANWONG

Vascular Surgery

Surgery
DR. MONGKHON THANAPONKIAT

Surgery - General

Surgery
DR. NATTAWUT PUANGPUNNGAM

Vascular Surgery

Surgery
DR. PAKKAVUTH CHANSWANGPHUVANA

Laparoscopic Surgery

Surgery
DR. PIYA TOTEMCHOKCHYAKARN

Surgery - General

Surgery
DR. PORNPEERA JITPRATOOM

Laparoscopic Surgery

Surgery
DR. PRUESTTIPONG KAVIROS

Vascular Surgery

Surgery
DR. RAPHEEPHAT TANOMPETSANGA

Hepatobiliary Surgery

Surgery
DR. SANIT NAVIKAPUTRA

Vascular Surgery

Surgery
DR. SUPACHAI CHANVITAN

Vascular Surgery

Surgery
Dr. Suthas Horsirimanont

Vascular Surgery

Surgery
DR. SUTHEP UDOMSAWAENGSUP

Laparoscopic Surgery

Surgery
DR. TANAPOOM LIMTRAKUL

Surgery - General

Surgery
DR. TAWATCHAI KLINSUKON

Vascular Surgery

Surgery
DR. THAMRONGROJ TEMUDOM

Vascular Surgery

Surgery
DR. THATCHAWIT URASOOK

Vascular Surgery

Surgery
DR. TIWA CHAISONGRIT

Vascular Surgery

Surgery
DR. VEERA SUWANRUANGSRI

Vascular Surgery

Surgery
DR. VEERAYUHT UAVISESWONG

Surgery - General

Surgery
DR. WORAPONG ANUPONGANAN

Surgery - General

Surgery
DR.APICHAT NGANROONGRUANG

Vascular Surgery

Surgery

Other Information

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម