មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវះកាត់ទូទៅ

Vejthani Hospital, General Surgery Center

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវះកាត់ទូទៅ


គ្លីនិកវះកាត់ទូទៅនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ពិសេសយ៉ាងទូលំទូលាយនៃការវះកាត់ជំនាញជាមួយនឹ ងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ។
សេវាកម្ម

សេវាវះកាត់ទូទៅព្យាបាលរាល់បញ្ហាវះកាត់ជាច្រើនដូចជា:

 • ការឆ្លុះក្រពះពោះវៀន
 • របួសដែលរងគ្រោះថ្នាក់
 • របួសឆ្លងមេរោគ
 • ការព្យាបាលសម្រាប់ Keloids និងសរសៃ Varicose
 • ការព្យាបាលជំងឺឬសដូងបាត
 • វះកាត់ដុំសាច់ជាលិការឬការវះកាត់គីស
 • វះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីដ
 • វះកាត់សុដន់
 • វះកាត់ក្រពះពោះវៀន
 • វះកាត់ពោះវៀនធំ – រន្ធគូថ
 • ការវះកាត់ដោយឆ្លុះនិងសុង
 • វះកាត់សរសៃឈាម
 • វះកាត់ Hernia
 • ការវះកាត់Vasectomy
 • ការកាត់ស្បែក
សម្ភារៈបរិក្ខារ
 • បន្ទប់ពិនិត្យ
 • បន្ទប់ព្យាបាល
 • បន្ទប់ប្រតិបត្តិការវះកាត់តូច
 • បន្ទប់វះកាត់
ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម
រៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8:00 យប់
ទីតាំង
មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី គ្លីនិកវះកាត់ទូទៅ
ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន
ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext 4500, 4501, 4507
ទូរសារ: +66 (0) 2734-0044- 5

Promotion & Package

Our Doctors

Patient Stories

Videos

សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា