Uncategorized Archives - Vejthani
October 30, 2017
SERVICES FOR INTERNATIONAL PATIENTS
international Treatment planPre-appointments/ Pre – registrationTransportation arrangements (Airport pick up service and AOT pick up services)
October 30, 2017
INTERNATIONAL REFERRAL CENTER (-RAA)
Bộ phận giới thiệu và dịch vụ hàng không cung cấp nhiều loại dịch vụ du lịch, gia hạn visa và hỗ trợ kinh tế cho tất cả các bệnh nhân và gia đình của họ, để đảm bảo rằng khách hàng du lịch chữa bệnh
October 30, 2017
VEJTHANI HOSPITAL SERVICES AT SUVARNNABHUMI AIRPORT
Vejthani Hospital operates its own desk in the arrival area, at Gate 10 Arrival hall of Suvarnnabhumi International Airport.For patient and family’s convenience
Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language