Tin tức và cập nhật

Bệnh viện Vejthani gần đây đã được chứng nhận thế giới

Share:

Vào ngày 23/08/2019 vừa qua Bệnh viện Vejthani là bệnh viện đầu tiên trên thế giới được chứng nhận bởi Chương trình Chăm sóc Lâm sàng (CCPC) về điều trị “vô sinh” từ Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế (JCI). Bệnh nhân và gia đình có thể yên tâm rằng họ sẽ nhận được một tiêu chuẩn toàn cầu về các dịch vụ vô sinh được cung cấp bởi đội ngũ chăm sóc sức khỏe đa ngành.

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating