Bệnh viện Vejthani gần đây đã được chứng nhận thế giới

Bệnh viện Vejthani gần đây đã được chứng nhận thế giới

(Last Updated On: August 30, 2019)

Vào ngày 23/08/2019 vừa qua Bệnh viện Vejthani là bệnh viện đầu tiên trên thế giới được chứng nhận bởi Chương trình Chăm sóc Lâm sàng (CCPC) về điều trị “vô sinh” từ Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế (JCI). Bệnh nhân và gia đình có thể yên tâm rằng họ sẽ nhận được một tiêu chuẩn toàn cầu về các dịch vụ vô sinh được cung cấp bởi đội ngũ chăm sóc sức khỏe đa ngành.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Vejthani Hospital