หยุดเส้นเลือดขอด ด้วยเทคโนโลยี RFA - โรงพยาบาลเวชธานี
Vejthani
Hero image
โรงพยาบาลเวชธานีมีความพร้อมในการรักษาเส้นเลือดขอดทุกระยะ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การฉีดสารเคมี การใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง และ การผ่าตัด ซึ่งจะพิจารณาวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
medicine

ยาลดการอักเสบของหลอดเลือดดำ หรือ การใส่ถุงน่องเส้นเลือดขอด 

เพื่อให้เลือดภายในหลอดเลือดดำไหลกลับคืนสู่หัวใจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ทั้ง2วิธีนี้จะช่วยบรรเทาอาการเท่านั้น ไม่สามารถรักษาให้หายได้

syringe

ฉีดโฟมเข้าสู่เส้นเลือดดำ (Sclerotherapy)

เพื่อให้เส้นเลือดฝ่อและตีบ เหมาะสำหรับการรักษาเส้นเลือดขอดขนาดเล็กๆ 2-3 มิลลิเมตร หรือ เส้นเลือดขอดที่ยังคงเป็นอยู่หลังจากผ่าตัด

laser

เลเซอร์ความร้อนหรือคลื่นวิทยุความถี่สูง (Radio Frequency) 

รักษาด้วยการใส่สายขนาดเล็กเข้าไปในหลอดเลือดดำ แล้วอาศัยพลังงานจากเลเซอร์หรือคลื่นวิทยุความถี่สูง ที่ทำให้เส้นเลือดขอดฝ่อไป

laser

การใช้กาวประสานเส้นเลือด (VenaSealTM closure ststem; an n-butyl-2-cyanoacrylate(n-BCA) based formula)

รักษาด้วยการใส่สายขนาดเล็กใส่เข้าไปในหลอดเลือดดำแล้วหยอดของเหลวใสที่มีคุณสมบัติเหมือนกาวเข้าไปประสานหลอดเลือดดำทำให้ตีบตันและฝ่อไปเอง เป็นการรักษาที่ทันสมัยที่สุดและสามารถทำการผ่าตัดโดยไม่ต้องดมยาสลบหรือไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหาร 6 – 8 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดเล็กประมาณ 30-45นาที แผลมีขนาดเล็กประมาณ 2 มิลลิเมตร(รูเข็ม)

scalpel

การผ่าตัดในผู้ที่มีเส้นเลือดขอดขนาดใหญ่

เป็นการผ่าตัดเอาเส้นเลือดที่ขอดออก เหมาะสำหรับเส้นเลือดขอดขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถรักษาได้ด้วยการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำที่ขอด โดยวิธีนี้ช่วยป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

โรคเส้นเลือดขอด เป็นโรคใกล้ตัวแต่หลายคนอาจละเลยเพราะคิดว่าไม่ใช่โรคร้ายแรง หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น แผลที่ขา โรคผิวหนังอักเสบบริเวณขา โรคหลอดเลือดดำโป่งพองแตก ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ จนอาจนำไปสู่การเสียชีวิต
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเส้นเลือดขอด

เพศ กรรมพันธุ์ อาชีพ การใช้งาน ออกกำลังกาย หญิงตั้งครรภ์และโครงสร้างหลอดเลือด ซึ่งอาการที่พบได้ทั่วไปคือ อาการเจ็บหรือรู้สึกหนักขา, เป็นตะคริวช่วงกลางคืน, บวม ตึง แสบร้อน, รู้สึกเจ็บมากขึ้นเมื่อนั่งหรือยืนเป็นเวลานาน, คันรอบ ๆ เส้นเลือดเส้นใดเส้นหนึ่งหรือหลายเส้น, อาจมีเลือดออกจากเส้นเลือดที่บิดนูน, อาการปวดในเส้นเลือดบริเวณที่ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีแดง, เส้นเลือดแข็งหรือเปลี่ยนสี มีอาการอักเสบของผิวหนัง หรือบางรายอาจเกิดอาการอักเสบรุนแรงจนเกิดแผลได้

  1. เส้นเลือดฝอยขดคล้ายเส้นใยแมงมุม (Spider Veins) เป็นเส้นเลือดขอดที่ขาในระยะเริ่มต้น เกิดจากหลอดเลือดฝอยขดมองเห็นคล้ายใยแมงมุมสีม่วงหรือแดง ทั้งนี้ยังสามารถพบได้ที่ใบหน้า และมีขนาดที่แตกต่างกัน
  2. เส้นเลือดขอดลักษณะคล้ายเส้นเลือดโป่ง (Varicose Veins) เนื่องจากผนังเส้นเลือดเสียความยืดหยุ่น ส่งผลให้เส้นเลือดปูดขึ้นและขดเป็นหยัก มองเห็นเป็นสีเขียวหรือสีเขียวผสมม่วง ขนาดประมาณ 1-3 มิลลิเมตร

ระยะที่ 1 เส้นเลือดมีลักษณะคล้ายใยแมงมุม มักมีขนาดน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
ระยะที่ 2 เส้นเลือดเริ่มปูดเป็นตัวหนอน ขนาดใหญ่มากกว่า 3 มิลลิเมตร และมีอาการปวดเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน เช่น นั่ง เดิน หรือ ยืน
ระยะที่ 3 เริ่มมีอาการขาบวม และปวดมากขึ้นถึงแม้จะใช้งานในระยะเวลาสั้น ๆ
ระยะที่ 4 สีผิวที่ขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำเข้มขึ้น ซึ่งเป็นภาวะอักเสบของผิวหนัง
ระยะที่ 5 แผลหายจากการรักษา แต่ยังมีลักษณะอื่น ๆ ร่วม เช่น ผิวหนังที่เปลี่ยนสีเป็นสีดำ
ระยะที่ 6 เกิดแผลที่เป็นลักษณะเฉพาะของแผลบริเวณหลอดเลือดดำ เช่น ขอบแผลแดง

ขึ้นนอยู่กับอาการและความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยแพทย์เฉพาะทางจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยแบ่งตามการรักษาได้ ดังนี้

การรักษาด้วยยาลดการอักเสบของหลอดเลือดดำ หรือ การใส่ถุงน่องเส้นเลือดขอด

เพื่อให้เลือดภายในหลอดเลือดดำไหลกลับคืนสู่หัวใจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ทั้ง2วิธีนี้จะช่วยบรรเทาอาการเท่านั้น ไม่สามารถรักษาให้หายได้

การฉีดสารเคมี หรือฉีดโฟมเข้าสู่เส้นเลือดดำ (Sclerotherapy)

เพื่อให้เส้นเลือดฝ่อและตีบ เหมาะสำหรับการรักษาเส้นเลือดขอดขนาดเล็กๆ 2-3 มิลลิเมตร หรือ เส้นเลือดขอด ที่ยังคงเป็นอยู่หลังจากผ่าตัด

การใช้เลเซอร์ความร้อนหรือคลื่นวิทยุความถี่สูง (Radio Frequency)

โดยใช้หลักการรักษาด้วยการใส่สายขนาดเล็กใส่เข้าไปในหลอดเลือดดำแล้วอาศัยพลังงานจากเลเซอร์หรือคลื่นวิทยุความถี่สูงที่ทำให้เส้นเลือดขอดฝ่อไป โดยจะต้องมีการประเมินความพร้อมของร่างกาย งดน้ำและอาหาร 6 – 8 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดเล็กประมาณ 30-45นาที แผลมีขนาดเล็กประมาณ 2 มิลลิเมตร หลังจากนั้นแพทย์จะมีการนัดติดตามอาการภายใน 1-2 สัปดาห์

การใช้กาวประสานเส้นเลือด (VenaSealTM closure ststem; an n-butyl-2-cyanoacrylate(n-BCA) based formula)

โดยใช้หลักการรักษาด้วยการใส่สายขนาดเล็กใส่เข้าไปในหลอดเลือดดำแล้วหยอดของเหลวใสที่มีคุณสมบัติเหมือนกาวเข้าไปประสานหลอดเลือดดำทำให้ตีบตันและฝ่อไปเอง โดยเป็นการรักษาที่ทันสมัยที่สุดและสามารถทำการผ่าตัดโดยไม่ต้องดมยาสลบหรือไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหาร 6 – 8 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดเล็กประมาณ 30-45นาที แผลมีขนาดเล็กประมาณ 2 มิลลิเมตร(รูเข็ม) หลังจากนั้นแพทย์จะมีการนัดติดตามอาการภายใน1-2สัปดาห์

การผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดขอดขนาดใหญ่

ต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนนัดมาผ่าตัด งดน้ำและอาหาร 6 – 8 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง หลังผ่าตัดจะพันขาด้วย Elastic Bandage จากนั้นแนะนำให้ใส่ถุงน่องชนิดพิเศษต่อ และแพทย์จะนัดติดตามอาการ 1 – 2 สัปดาห์

ควรหลีกเลี่ยงการยืนหรือนั่งเป็นเวลานาน ให้เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆหลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้า กางเกง ถุงเท้า หรือถุงน่องที่รัดมากๆ เพราะจะทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวกไม่ใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานาน, ออกกำลังกายเป็นประจำ ทำให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรง การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

บทความเกี่ยวกับ เส้นเลือดขอด

เส้นเลือดขอด ภัยเงียบอันตรายกว่าที่คิด

โรคเส้นเลือดขอด เป็นโรคใกล้ตัวแต่หลายคนอาจละเลยเพราะคิดว่าไม่ใช่โรคร้ายแรง หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะเส้นเลือดขอด

ความรุนแรงของอาการเส้นเลือดขอด จะมีความแตกต่างกันในแต่ละระยะ สามารถแบ่งเป็น 6 ระยะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เส้นเลือดขอด

เส้นเลือดขอด ไม่ใช่เส้นเลือดฝอย

เส้นเลือดขอด ถึงแม้ว่าไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน เพราะบางคนอาจปวดบริเวณที่ขอดจนนั่งไม่ได้ ยืนนานไม่ไดเลยทีเดียว ซึ่งก็มีหลายคนอาจคิดว่าเส้นเลือดขอดเป็นแค่เส้นฝอยเล็ก ๆ แต่ความจริงแล้วมี 2 ระดับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เส้นเลือดขอด ปัญหาใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม

เส้นเลือดขอด หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงปัญหาเรื่องความไม่สวยงามที่เกิดขึ้นกับร่างกาย และละเลยที่จะรักษา แต่จริง ๆ แล้วหากปล่อยไว้ อาจมีโอกาสเกิดการอักเสบรุนแรง และนำไปสู่การเกิดแผลได้เส้นเลือดขอดสามารถเกิดขึ้นได้กับหลายส่วนของร่างกาย เช่น บริเวณหลอดอาหาร มดลูก ช่องคลอด เชิงกราน และช่องทวารหนัก แต่โดยส่วนใหญ่มักเป็นที่ขาหรือเท้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นตะคริวบ่อย สัญญาณเตือนของอาการเส้นเลือดขอด

เส้นเลือดขอด เป็นโรคใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ยืนเป็นเวลานานหรือใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำ ซึ่งในบางคนอาจจะไม่มีอาการแสดงใด ๆแต่โดยทั่วไปจะมีอาการดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เส้นเลือดขอด ไม่รักษาอันตรายไหม

เคยพบเห็น หรือเป็นกันอยู่ไหม เส้นเลือดที่ปูดออกมาบริเวณขา มีลักษณะขดเคี้ยวและนูนออกมาคล้ายตัวหนอน แบบนี่แหละที่เรียกว่า “เส้นเลือดขอด” ในบางคนไม่มีอาการใด ๆ แสดงออกมาเลย แต่โดยทั่วไปจะมีอาการเจ็บ รู้สึกหนักขาเป็นตะคริวช่วงกลางคืน บวม ตึง แสบ ร้อน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เส้นเลือดขอด ทาครีมหายไหม ?

คนที่เป็นเส้นเลือดขอด หลายคนหายามาทา เพราะคิดว่าช่วยทำให้เส้นเลือดขอดนั้นหายไปได้ แต่ความจริงแล้ว ยังไม่มีผลการวิจัยหรือได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์ ว่าจะช่วยลดและป้องกันการรักษาเส้นเลือดขอดได้ ๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ปรึกษาแพทย์ได้เลยวันนี้

เราและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

มาตราฐาน JCI

กรุณาใส่รายละเอียดทางการแพทย์ และประวัติทางการแพทย์ของท่านให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของเราให้คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่

Hotline 02 734 0000