อัมพฤกษ์ อัมพาต ฟื้นฟูได้ ด้วยหุ่นยนต์ ออกแบบเฉพาะคุณ | โรงพยาบาลเวชธานี
Vejthani
Hero image

“ออกแบบโปรแกรมเฉพาะคุณ จากแพทย์และนักกายภาพเฉพาะทาง”

icon-01

แขนขาอ่อนแรง

icon-02

สูญเสียการควบคุม
ระบบขับถ่าย

icon-03

กลืนลำบาก
พูดลำบาก

icon-04

สูญเสียการทรงตัว

อัมพฤกษ์ – อัมพาต ฟื้นฟูได้ (ด้วยหุ่นยนต์)

Luna EMG & Mezos SIT

หุ่นยนต์กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง

Hand of Hope

หุ่นยนต์กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์อัมพาต ที่กล้ามเนื้อมือไม่สามารถขยับได้

Armeo Spring

หุ่นยนต์กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง ที่มีปัญหาแขนอ่อนแรง

  • เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก
  • มีความปลอดภัยสูง
  • ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล
  • ทำร่วมกับการบำบัดฟื้นฟู

หุ่นยนต์ LOKOMAT

ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการยืน เดินจาก โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะการบาดเจ็บที่สมอง การบาดเจ็บที่ไขสันหลังและโรคของไขสันหลัง

C-Mill

วิเคราะห์การเดิน ประเมินความเสี่ยงการหกล้มโดยแพทย์เฉพาะทาง ฝึกด้วย Virtual Reality บนพื้นฐานการเล่นเกมส์ ปรับจังหวะการก้าวเดิน

หุ่นยนต์ KEEOGO

ช่วยฝึกด้วยกิจกรรมแบบเฉพาะเจาะจงและทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง (Task-Specific and Highly Repetitive Training) เพื่อ กระตุ้นระบบประสาท ควบคุมการเดินในไขสันหลัง

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแบบอ่อน (Vital Stim)

ฟื้นฟูเรื่องการกลืน โดยนักกิจกรรมบำบัดจะให้การ รักษาและกระตุ้นกล้ามเนื้อการกลืน ด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแบบอ่อน (Vital Stim)

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ฟื้นฟูกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ลดอาการอ่อนแรงและ กระตุ้นให้กล้ามเนื้อและเส้นประสาท ทำงานได้ดีขึ้น ลดอาการเกร็งในผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต

ธาราบำบัด

ช่วยพยุงตัว ช่วย เสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหว ช่วยบรรเทาแรงกระแทกที่ข้อต่อของผู้ป่วย และทำให้ผู้ป่วยไม่กลัวการล้ม

หวั่นอัมพฤกษ์-อัมพาต นั่งเครื่องบินตรงจากเกาหลี ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวด้วยหุ่นยนต์
เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วย Stroke ให้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติ ด้วยโปรแกรมฟื้นฟู 1 เดือนเห็นผล
หมอนรองกระดูกคอเสื่อมและกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังสามารถรักษาได้ด้ว กายภาพบำบัด
แบ่งปันประสบการณ์ การรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองด้วยขดลวด
เดินได้อีกครั้ง! ฟื้นฟูผู้ป่วย STROKE ด้วย โปรแกรมหุ่นยนต์

ทีมแพทย์และทีมนักกายภาพบำบัด

Doctor photo

รศ.นพ. วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล

ดูตารางออกตรวจแพทย์ คลิก
Doctor photo

นพ. ฐชิภัทร เสรีอรุโณ

ดูตารางออกตรวจแพทย์ คลิก
Doctor photo

นพ. พีรวุฒิ ตันติสุวณิชย์กุล

ดูตารางออกตรวจแพทย์ คลิก
Doctor photo

นพ. นรฤทธิ์ ล้วนจำเริญ

ดูตารางออกตรวจแพทย์ คลิก
Doctor photo

ผศ.ดร.นพ. ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ

ดูตารางออกตรวจแพทย์ คลิก
Doctor photo

นพ. ปริย วิมลวัตรเวที

ดูตารางออกตรวจแพทย์ คลิก
Doctor photo

พญ. สุภาวดี ศุภผล

ดูตารางออกตรวจแพทย์ คลิก
Doctor photo

พญ. ปิยะวรรณ งามองอาจ

ดูตารางออกตรวจแพทย์ คลิก

นักกายภาพบำบัด ทีมระบบประสาท

Neurologicalteam

นักกายภาพบำบัด ทีมกระดูกและกล้ามเนื้อ

นักกายภาพบำบัด ทีมหัวใจและทรวงอก

นักกิจกรรมบำบัด

OccupationalTherapist


ปรึกษาแพทย์ได้เลยวันนี้

ทีมแพทย์ผู้เฉพาะทางพร้อมให้คำปรึกษา

มาตรฐาน JCI

กรุณาใส่รายละเอียดทางการแพทย์ และประวัติทางการแพทย์ของท่านให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของเราให้คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่

Hotline 02 734 0000