ทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนัก - โรงพยาบาลเวชธานี
Vejthani
กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่

Hotline 02 734 0000