ทีมศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลเวชธานี พร้อมรักษา 24 ชั่วโมง
Hero image

โรคลิ้นหัวใจ ซ่อมได้
ไม่ต้องเปลี่ยน
ไม่ต้องทานยาตลอดชีวิต

การซ่อมลิ้นหัวใจ ดีกว่า เปลี่ยนลิ้นหัวใจอย่างไร

 • อัตราเสี่ยงของการผ่าตัดน้อยกว่า และอัตราการมีชีวิตยืนยาวดีกว่า
 • มีคุณภาพชีวิตดีกว่า เพราะไม่ต้องทานยาละลายเลือดตลอดชีวิต
 • หญิงสามารถ มีบุตรได้ตามธรรมชาติ
 • ลดอัตราการเสี่ยงของ เลือดออกในร่างกาย
 • ลดอาการลิ่มเลือดอุดตันในหัวใจ
 • การทำงานของหัวใจได้ดีกว่าเพราะเป็นลิ้นธรรมชาติ
 • อัตราการ เกิดภาวะติดเชื้อ ของลิ้นหัวใจต่ำกว่าเพราะ เป็นลิ้นธรรมชาติไม่ใช่ สิ่งแปลกปลอม

รพ.เวชธานีพร้อมให้การรักษาตลอด 24 ชั่วโมง
เรามีทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษา

โรคลิ้นหัวใจ ผ่าตัดลิ้นหัวใจ เปลี่ยนลิ้นหัวใจ และ

ซ่อมลิ้นหัวใจ
ทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและทรวงอก

ที่มีประสบการณ์ผ่าตัดมาแล้วมากกว่า 19 ปี

กรณีเร่งด่วนสามารถโทรปรึกษาได้ที่เบอร์
02-734-0000 ต่อ 5300, 5301

ปรึกษาแพทย์ได้เลย คลิก!!!

ทีมแพทย์หัวใจและทรวงอก

โรงพยาบาลเวชธานี

 

ดูประวัติแพทย์เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


เราพยายามนำเทคนิคและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการรักษาคนไข้

เพื่อให้คนไข้ได้รับความปลอดภัยที่สุด ฟื้นตัวเร็วที่สุด

และกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมที่สุด

 

 

 

 

   

 

นพ. ปิยะ สมานคติวัฒน์

Specialty: ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

 • ผ่าตัดหัวใจเด็กมาแล้วกว่า 1,500 ราย
 • ศัลยแพทย์เฉพาะทางหัวใจและทรวงอก รพ.เวชธานี มีประสบการณ์ผ่าตัดหัวใจมาแล้วกว่า 20 ปี
 • ด้วยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและทรวงอก มากกว่า 19 ปีในการ ผ่าตัดหัวใจ จากความไว้วางใจของคนไข้ที่มากกว่า 2,500 ราย
 • ทั้งการ ผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดหัวใจตีบ เด็กแรกเกิดที่มีความผิดปกติแต่กำเนิด และโรคทางทรวงอก

ทีมแพทย์หัวใจและทรวงอก

แพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด

ทีมแพทย์ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี
1. นพ. ทวีศักดิ โชติวัฒนพงษ์ – ศัลยแพทย์หัวใจทรวงอก
2. พญ. ชาดา โชติพันธุ์วิทยากุล – แพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด
3. นพ.เทิดพงศ์ ยิ่งวิลาศประเสริฐ – แพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด
4. นพ. ศุภสิทธิ์ สถิตย์ตระกูล – แพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด
5. พญ. อัณณาช์ เตรียมอนุรักษ์ – แพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด

นพ. เทิดศักดิ์ เชิดชู

แพทย์เฉพาะทางด้าน
แพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด

นพ. อัมพล อิทธิฤทธานนท์

แพทย์เฉพาะทางด้าน
แพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ปริวัตร เพ็งแก้ว

แพทย์เฉพาะทางด้าน
แพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ


ปรึกษาแพทย์ได้เลยวันนี้

เราและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

มาตราฐาน JCI

กรุณาใส่รายละเอียดทางการแพทย์ และประวัติทางการแพทย์ของท่านให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของเราให้คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่

Hotline 02 734 0000

1 
2 
 • ข้อมูลผู้ติดต่อ

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY