One Day Surgery - โรงพยาบาลเวชธานี
Vejthani
Hero image

“One Day Surgery” เพราะการผ่าตัด ไม่ใช่เรื่องใหญ่

บาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่า

เอ็นไขว้หน้าหัวเข่าเป็นเส้นเอ็นสำคัญที่ช่วยให้ข้อเข่ามีความมั่นคงขณะใช้งานไม่หมุนเคลื่อนหรือบิดผิดปกติในขณะเดินหรือวิ่งป้องกันข้อเข่าไม่ให้เกิดอันตรายต่อส่วนประกอบภายในอื่นๆในข้อเข่าเช่นหมอนรองเข่า(Meniscus) หรือกระดูกอ่อนข้อเข่า (cartilage) เป็นต้น

สาเหตุเอ็นไขว้หน้าเข่าบาดเจ็บ

เอ็นไขว้หน้าบาดเจ็บเกิดได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุลื่นหกล้มเข่าบิดหรืออุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาที่มีการปะทะหรือกีฬาที่มีการหมุนบิดตัวอยู่ตลอด เช่น บาสเก็ตบอลฟุตบอล สกี แชร์บอล เป็นต้น

อาการของเอ็นไขว้หน้าเข่าบาดเจ็บ

สังเกตหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วผู้ป่วยบางรายอาจจะรู้สึกหรือได้ยินเสียงดังป๊อกในข้อเข่า เข่าบวมอาจมีหรือไม่มีอาการปวดร่วมด้วยแต่ในหลายๆครั้งในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการปวดมักจะกลับไปเล่นกีฬาทันทีหลังอาการบวมลดลง ทำให้บาดเจ็บมากขึ้นจนส่งผลต่อกระดูกอ่อนและหมอนรองเข่าซึ่งจะทำให้การรักษาซับซ้อนขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำกายภาพหลังผ่าตัดเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บที่ข้อเข่าโดยเฉพาะที่เข่ามีการบิดงอผิดปกติหรือสงสัยว่าเอ็นไขว้หน้าบาดเจ็บหรือหลังเกิดอุบัติเหตุแล้วมีอาการปวดเข่าหรือรู้สึกว่าเข่าไม่มั่นคงในขณะเดินหรือวิ่ง โดยเฉพาะในขณะบิดตัว หรือมีอาการเหยียดงอเข่าไม่สุดรู้สึกสะดุดขณะเหยียดงอควรได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางอย่างทันท่วงที

การตรวจวินิจฉัยและรักษาเอ็นไขว้หน้าบาดเจ็บ

ในการวินิจฉัยแพทย์จะซักประวัติตรวจร่างกายด้วยวิธีจำเพาะเพื่อดูการบาดเจ็บและความมั่นคงในเข่าถ้ามีประวัติอุบัติเหตุชัดเจนอาจต้องเอกซเรย์เข่าเพื่อดูว่ามีกระดูกหักร่วมด้วยหรือไม่ในรายที่มาพบแพทย์หลังการบาดเจ็บทันทีอาจจะยังมีอาการปวดหรือเข่าบวมแต่ไม่มีกระดูกหักแพทย์จะรักษาเพื่อให้อาการปวดหรือบวมลดลงก่อนตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้ง ระหว่างนั้นอาจประคับประคองเข่าด้วยเฝือกอ่อนหรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ส่วนกรณีที่ตรวจร่างกายและพบว่าเอ็นไขว้หน้าบาดเจ็บจำเป็นต้องทำMRIเพื่อดูการบาดเจ็บในส่วนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหมอนรองเข่า กระดูกอ่อนเอ็นในและนอกข้อเข่า เพื่อวางแผนในการรักษาที่เหมาะสมหากมีข้อบ่งชี้ว่าต้องรักษาด้วยการผ่าตัดสามารถผ่าตัดแบบส่องกล้องที่จะช่วยให้ผู้ป่วยบาดเจ็บน้อย ฟื้นตัวไวโดยปัจจุบันผู้ป่วยสามารถเลือกรับบริการผ่าตัดแบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาล หรือOne-Day Surgery ได้อีกด้วยแต่ต้องขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์และความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย

นายแพทย์รัฐภูมิ วัชโรภาส

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่

ดูประวัติแพทย์เพิ่มเติม

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่

Hotline 02 734 0000