Vejthani

พันตำรวจเอก นพ. อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ
อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด - แพทย์เฉพาะทางด้านการขยายหัวใจและหลอดเลือด

ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา

vcc

ฉีดสีและซ่อมแซมหลอดเลือดหัวใจ
ผ่านสายสวน

vcc

ตรวจกายวิภาคภายในของหลอดเลือดหัวใจ
ด้วยอัลตราซาวด์และคลื่นแสงตัดขวาง

vcc

ตรวจสรีรวิทยาการไหลของเลือด
ผ่านรอยโรคในหลอดเลือดหัวใจ

vcc

เปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมเอออร์ติก
ผ่านสายสวน (TAVI)

ปริญญาบัตร

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาการสวนหัวใจและหลอดเลือดและการขยายหลอด เลือดหัวใจด้วยบอลลูน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • วุฒิบัตรผู้เชียวชาญสาขาอายุรศาสตร์ (แพทยสภา)
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ(แพทยสภา)
  • Certificate of Training Coronary Intervention in Kurashiki Central Hospital, Kurashiki, Okayama, Japan

แบ่งปันประสบการณ์ การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

กับ พันตำรวจเอก นพ. อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

เปลี่ยนลิ้นหัวใจ ผ่านสายสวนTAVI ไม่ต้องผ่าตัด

คุณพ่อเป็นคนชอบปั่นจักรยานช่วงเช้า ย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว ช่วงที่คุณพ่อปั่นจักรยาน ก็เริ่มมีอาการเหนื่อย หายใจไม่ทัน จากปกติที่เดินขึ้นบ้านไปชั้นสองได้สบาย ๆ ก็เริ่มเหนื่อย จนคุณพ่อไม่ค่อยมีความสุข ก็เลยปรึกษาคุณหมอแล้วตรวจร่างกาย ถึงได้ทราบว่าคุณพ่อมีปัญหาลิ้นหัวใจเริ่มปิดไม่สนิท ตอนแรกก็ให้คุณพ่อทานยายื้ออาการมาตลอด คุณหมอก็ได้เสนอว่ามีนวัตกรรมใหม่ที่ชื่อ TAVI เป็นการรักษาแบบใหม่ หลังจากที่ได้คุยกับคุณหมอทางครอบครัวก็มีความมั่นใจในตัวนวัตกรรม TAVI เพราะอัตราความเสี่ยงต่ำ ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิต หรือ ระยะเวลาในการรักษา ก็เลยตัดสินใจให้คุณพ่อเข้ารับการผ่าตัดด้วยวิธี TAVI หลังจากการผ่าตัดคุณพ่อก็รู้สึกดีขึ้นและไม่เหนื่อยแบบเมื่อก่อนแล้ว คุณหมอและพยาบาลดูแลดีมาก ๆ การรักษาด้วยวิธี TAVI ใช้ระยะเวลาสั้น และรวดเร็วมาก ๆ

Speaker Experience

Topic : Behind the Stone Wall : Ostial Left Main Rotablation , 3rd CIAT the Tree of Life, Quarterly Scientific Meeting Left Main PCI Summit 2022

Speaker Experience

Topic : The 11th CIAT Annual Scientific Conference 2020, Bangkok, Thailand 2020

บทความสุขภาพเกี่ยวกับ โรคหัวใจและหลอดเลือด

กับ พันตำรวจเอก นพ. อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

ปรึกษาแพทย์ได้เลยวันนี้

เราและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา มาตรฐานคุณภาพ ระดับสากล JCI

กรุณาใส่รายละเอียดทางการแพทย์และประวัติทางการแพทย์ของท่านให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของเราให้ คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่

HOTLINE 02 734 0000