รศ. พญ. อรวี ฉินทกานันท์ สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
Vejthani
Hero image

รศ. พญ. อรวี ฉินทกานันท์

Assoc. Prof. Dr. OraweeChinthakanan

สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

เลเซอร์ช่องคลอดและภายนอก มากกว่า 1,000 ราย

 

ผ่าตัดรีแพร์ มากกว่า 1,000 ราย

ศัลยกรรมตกแต่งอวัยวะเพศหญิง มากกว่า 300 ราย

การศึกษา

 • Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, Cleveland Clinic Florida, USA
 • Diploma of Thai Board of Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery
 • Certificate of Medical Proficiency in Gynecological Endoscopy
 • Clinical Fellowship in Urogynecology, International Urogynecology Associates, Atlanta, GA, USA
 • Clinical Research Fellow in Urogynecology, Cleveland Clinic Florida, USA
 • MPH (Global Health), Emory University, USA
 • Diploma of Thai Board of Obstetrics and Gynecology, Medical Council of Thailand
 • Doctor of Medicine, Chulalongkorn University

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

 • การผ่าตัดตกแต่งอวัยวะเพศหญิง /Female genital cosmetic surgery
 • นรีเวชทางเดินปัสสาวะและศัลยกรรมซ่อมเสริม/Urogynecology& Female pelvic reconstructive surgery
 • Transvaginal Laser and Other Energy-based Treatments

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • ปัสสาวะเล็ด/Surgery for SUI (Stress Urinary Incontinence)
 • นารีเวชทางเดินปัสสาวะ/Urogynecology (Female)
 • เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (ผู้หญิง) /FemaleSexual Dysfunction

รางวัล

 • Young Gynaecologist Awardee (YGA) for the 26th Asia and Oceania Federation of Obstetrics and Gynecology (AOFOG) Congress 2019 in Manila, the Philippines,2019
 • The 43th AAGL Global Congress and received the “Golden Laparoscope Award” best surgical video in Vancouver, BC., Obturator Neuralgia a Rare Complication of TVT Sling,2014
 • Best researcher award, Faculty of Medicine, Chiang Mai University,2014

ผลงานทางวิชาการ

 1. Miklos JR, Moore RD, Chinthakanan O. Laparoscopic and robotic assisted vesicovaginal fistula repair: a systematic review of the literature. J Minim Invasive Gynecol. 2015 Jul-Aug;22(5):727-36.
 2. Chinthakanan O, Miklos JR, Moore RD. Laparoscopic Mesh SacrohysteropexyWith Concurrent Laparoscopic Myomectomy for Treatment of Multiple Myomas: Case Report and Literature Review. Journal of minimally invasive gynecology 20.6 (2013): 903-906.
 3. Petcharopas A, Wangtra-ngan S, Chinthakanan O,  Quality of life following vaginal reconstructive versus obliterative surgery for the treatment of pelvic organ prolapse, 2016 Annual IUGA Scientific Meeting, Cape Town, South Africa, 2016
 4. Moore R, Moriarty C, Chinthakanan O, Miklos J. Laparoscopic sacrocolpopexy: operative times and efficiency in a high-volume female pelvic medicine and laparoscopic surgery practice. IntUrogynecol J. 2017 Jun;28(6):887-892.
 5. Miklos JR, Chinthakanan O, Moore RD, Mitchell GK, Favors S, Karp DR, Northington GM, Nogueiras GM, Davila GW. The IUGA/ICS classification of synthetic mesh complications in female pelvic floor reconstructive surgery: a multicenter study. IntUrogynecol J. 2016 Jun;27(6):933-8.

Conference Speaker


International Urogynecological Association: IUGA46thAnnual

 

International Urogynecological Association: IUGA46 th Annual Meeting2021–Virtual

International Urogynecological Association: IUGA46 th Annual Meeting2021–Virtual


10th A4M Congress on Anti-Aging and Aesthetic Medicine in Thailand

 

10th A4M Congress on Anti-Aging and Aesthetic Medicine in Thailand


International Leadership Training Program in Maternal Health 2019, AOFOG,

 


บทความสุขภาพ

 

บริหารอุ้งเชิงกราน แก้ปัญหาปัสสาวะเล็ด

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เป็นเรื่องปกติในผู้หญิงทุกวัย โดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุมากกว่า 45 ปี นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้อีก อ่านต่อ..

5 ทางแก้ช่องคลอดแห้ง

ภาวะช่องคลอดแห้ง มักพบได้บ่อยในผู้หญิงวัยใกล้หมดประจำเดือน ซึ่งเกิดจากการที่ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายที่ลดลงตามวัย ส่งผลให้เมือกหล่อลื่นภายในช่องคลอดลดน้อยลง และทำให้เยื่อบุช่องคลอดแห้งกร้าน ขาดความชุ่มชื้น อ่านต่อ..

ช่องคลอดแห้ง เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ ทำอย่างไรดี

อาการช่องคลอดแห้งเป็นภาวะภายในช่องคลอดขาดเมือกหล่อลื่นหรือมีน้อยลงกว่าปกติ ทำให้เยื่อบุช่องคลอดขาดความชุ่มชื่นจนเกิดความแห้งกร้าน ผู้หญิงบางคนมีอาการได้ตลอดเวลา ในบางรายอาจมีอาการเป็นระยะ อ่านต่อ..

เลเซอร์ช่องคลอด แก้ปัญหาปัสสาวะเล็ด

ปัญหาปัสสาวะเล็ดเป็นปัญหาใหญ่ของผู้หญิงและส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ปัญหาปัสสาวะเล็ดมักเกิดจากการเสื่อมตามวัย ภาวะวัยทอง หรือสาเหตุอื่น เช่น น้ำหนักตัวเยอะ อ่านต่อ..

ช่องคลอดหย่อนคล้อย ปัญหาใหญ่ของหญิงสูงวัย

เมื่อเวลาผ่านไป ผู้หญิงอายุเพิ่มมากขึ้น ฮอร์โมนเอสโตเจนลดลง มักจะมาพร้อมกับปัญหาสุขภาพสตรีมากมาย ซึ่งรวมไปถึงปัญหาช่องคลอดหย่อนคล้อย อ่านต่อ..

รักษาไอจามปัสสาวะเล็ด ด้วยการใส่สลิง

ภาวะไอจามปัสสาวะเล็ด หมายถึง ภาวะที่เกิดแรงดันในช่องท้องจากกิจกรรมที่ออกแรงเบ่ง เช่น ไอ จาม ยกของหนัก หัวเราะ หรือออกกำลังกาย จนทำให้มีปัสสาวะไหลออกมาโดยไม่ตั้งใจ อ่านต่อ..

9 อาหารกระตุ้นปัสสาวะเล็ด

ปัญหาปัสสาวะเล็ดในผู้หญิง มักนำมาซึ่งความไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยการรักษาเบื้องต้นคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มหรืออาหารที่มีสารกระตุ้นให้เกิดอาการปัสสาวะเล็ด อ่านต่อ..


ปรึกษาแพทย์ได้เลยวันนี้

เราและทีมแพทย์เฉพาะทางพร้อมให้คำปรึกษา

มาตราฐาน JCI

กรุณาใส่รายละเอียดทางการแพทย์ และประวัติทางการแพทย์ของท่านให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของเราให้คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่

Hotline 02 734 0000