นายแพทย์ คมกฤช เอี่ยมจิรกุล สูติ-นรีแพทย์เฉพาะทางด้านนรีเวช ทางเดินปัสสาวะ
Vejthani
 • Readers Rating
 • Rated 4.9 stars
  4.9 / 5 (8 )
 • Your Rating


Hero image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์ คมกฤช เอี่ยมจิรกุล

ประสบการณ์ มากกว่า 15 ปี


สูติ-นรีแพทย์เฉพาะทางด้านนรีเวช
ทางเดินปัสสาวะ

ผ่าตัดรีแพร์

มากกว่า 1,000 ราย

ผ่าตัดตกแต่งอวัยวะเพศหญิงภายนอก

มากกว่า 100 ราย

รักษาด้วยเลเซอร์ทางช่องคลอดและภายนอก

มากกว่า 100 ราย

 
 

Doctor Profile


 

Special Clinical Training

 • University of Mainz, Germany

Special Clinical Interests

 • Vaginal Operations
 • Genital Cosmetic Surgery

Procedures performed

 • Vaginal hysterectomy
 • Colporrhaphy (repair)
 • Surgery for SUI (Stress Urinary Incontinence)
 • Labiaplasty
 • Vaginal and Vulvar Laser

Professional memberships

 1. สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 2. สมาชิกราชวิทยาลัยสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาแห่งประเทศไทย
 3. International Urogynecological Association (IUGA)
 4. International Academy of Pelvic Surgery (IAPS)
 5. International Continence Society (ICS)

 

Professional memberships

 1. Suwanvesh N, Aimjirakul K, Swift S, Manonai J. Assessment of prolapse using the simplified pelvic organ prolapse quantification system (S-POP) by the first-year OB& GYN resident trainees. Rama Med J 2018; 41(2): 16-24.
 2. Aimjirakul K, Manonai J, Wattanayingcharoenchai R, Chittacharoen A. Postvoid residual urine in women with pelvic floor dysfunction. Rama Med J 2017; 40(1): 8-14.
 3. Techasomboon M, Wattanayingcharoenchai R, Manonai J, Aimjirakul K. Efficacy of topical ethyl chloride spray versus subcutaneous 1% lidocaine injection in reducing pain from one rod system implant insertion. Thai J Obstet Gynecol. 2017; 25(4): 266-274.
 4. Saptatangtrakul Y, Wattanayingcharoenchai R, Manonai J, Aimjirakul K. Sexual function in women using DMPA injection and copper intrauterine device. Thai J Obstet Gynecol. 2016; 24(4): 294-301.

Speaker Experiences

46th Annual Meeting of the International Continence Society.

Tokyo, Japan

Reproductive Health Conference and FIGO joint Meeting
International Urogynecology Conference

แก้ปัญหาช่องคลอดไม่กระชับด้วยการทำเลเซอร์

 


ปรึกษาแพทย์ได้เลยวันนี้

เราและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

มาตราฐาน JCI

กรุณาใส่รายละเอียดทางการแพทย์ และประวัติทางการแพทย์ของท่านให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของเราให้คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่

Hotline 02 734 0000