นพ.ขรรค์ชัย จ๋วงพานิช - โรงพยาบาลเวชธานี
Vejthani
 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (56 )
 • Your Rating


Hero image

รักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจก มากกว่า 100,000 ราย


รักษาผู้ป่วยโรคต้อหิน มากกว่า 10,000 ราย


ผ่าตัดเบ้าตา
มากกว่า 3,600 ราย


ผ่าตัดกล้ามเนื้อตา มากกว่า 3,600 ราย

อาจารย์แพทย์จักษุวิทยา สาขาโรคโพรงเบ้าตา จักษุตกแต่งเสริมสร้าง มากกว่า 30ปี

 

วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificate Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery

สาขาที่ชำนาญโรคทางตา
 • ต้อกระจก (Cataract)
 • ต้อหิน (Glaucoma)
 • เปลือกตา (Eyelids)
 • โพรงเบ้าตา (Orbit)
 • ท่อน้ำตา (Lacrimal drainage system)
 • ตาเข (Squint)
 • เนื้องอกที่ตา (Eye-Tumors)
 • อุบัติเหตุที่ตา (Eye-Trauma)
 • ตาปลอม (Artificial Eye)
 • โรคตาเด็ก (Children  eye diseases)

สังเกตหน่อย ดวงตาลูกน้อยปกติหรือเปล่า ?

การรักษาโรคตาในเด็ก บางโรคอาจแค่ปรับพฤติกรรมหรือใช้อุปกรณ์กระตุ้นการใช้สายตา พร้อมกับใช้เทคนิคทางการแพทย์ แต่บางโรคอาจต้องได้รับการผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทาง

อ่านต่อ…

อาการเปลือกตาหย่อน

เมื่ออายุมากขึ้น จะเริ่มมีภาวะเปลือกตาหย่อน จักษุแพทย์จะแก้ไขด้วยการผ่าตัด เอาผิวหนังและไขมันส่วนเกินออก

อ่านต่อ…


ปรึกษาแพทย์ได้เลยวันนี้

เราและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

มาตราฐาน JCI

กรุณาใส่รายละเอียดทางการแพทย์ และประวัติทางการแพทย์ของท่านให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของเราให้คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่

Hotline 02 734 0000