นพ.ขรรค์ชัย จ๋วงพานิช - โรงพยาบาลเวชธานี
Vejthani
Hero image

รักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจก มากกว่า 100,000 ราย


  รักษาผู้ป่วยโรคต้อหิน มากกว่า 10,000 ราย


   ผ่าตัดเบ้าตา
   มากกว่า 3,600 ราย


    ผ่าตัดกล้ามเนื้อตา มากกว่า 3,600 ราย

     อาจารย์แพทย์จักษุวิทยา สาขาโรคโพรงเบ้าตา จักษุตกแต่งเสริมสร้าง มากกว่า 30ปี

      

     วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
     • ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา
      มหาวิทยาลัยมหิดล
     • Certificate Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery

     สาขาที่ชำนาญโรคทางตา
     • ต้อกระจก (Cataract)
     • ต้อหิน (Glaucoma)
     • เปลือกตา (Eyelids)
     • โพรงเบ้าตา (Orbit)
     • ท่อน้ำตา (Lacrimal drainage system)
     • ตาเข (Squint)
     • เนื้องอกที่ตา (Eye-Tumors)
     • อุบัติเหตุที่ตา (Eye-Trauma)
     • ตาปลอม (Artificial Eye)
     • โรคตาเด็ก (Children  eye diseases)

     สังเกตหน่อย ดวงตาลูกน้อยปกติหรือเปล่า ?

     การรักษาโรคตาในเด็ก บางโรคอาจแค่ปรับพฤติกรรมหรือใช้อุปกรณ์กระตุ้นการใช้สายตา พร้อมกับใช้เทคนิคทางการแพทย์ แต่บางโรคอาจต้องได้รับการผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทาง

     อ่านต่อ…

     อาการเปลือกตาหย่อน

     เมื่ออายุมากขึ้น จะเริ่มมีภาวะเปลือกตาหย่อน จักษุแพทย์จะแก้ไขด้วยการผ่าตัด เอาผิวหนังและไขมันส่วนเกินออก

     อ่านต่อ…


     ปรึกษาแพทย์ได้เลยวันนี้

     เราและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

     มาตราฐาน JCI

     กรุณาใส่รายละเอียดทางการแพทย์ และประวัติทางการแพทย์ของท่านให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของเราให้คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

     กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่

     Hotline 02 734 0000


     • Readers Rating
     • Rated 5 stars
      5 / 5 (55 )
     • Your Rating