นพ.ธงชัย ศุกรโยธิน มะเร็งเต้านม เจอเร็ว รักษาได้ ศูนย์มะเร็งเต้านม รพ.เวชธานี
Vejthani
 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (2 )
 • Your Rating


Hero image

มะเร็งเต้านม เจอเร็ว รักษาได้

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิง และเมื่อมีอายุมากขึ้น จะมีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งผู้หญิงทุกคนควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็ง ด้วยการทำแมมโมแกรม อย่างเป็นประจำ

กลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม

กลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม

 • มีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อย
 • ไม่มีบุตร
 • คลอดลูกคนแรกอายุมาก
 • เคยเป็นมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่เต้านม
 • มีประวัติญาติสายตรง (แม่ พี่ น้อง)

กลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม

 • มีการให้รังสีที่เต้านมหรือทรวงอก
 • ทำเมมโมแกรมแล้วพบความผิดปกติ
 • กินฮอร์โมนแอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรน
 • อ้วน

บริการทางการแพทย์ ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลเวชธานี

ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเต้านมครบวงจร โดยให้การดูแลผู้ป่วยเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง, การดูแลรักษา, การป้องกัน, การฟื้นฟู, การดูแลความเสี่ยงต่างๆ และการติดตามผลการรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านมโดยเฉพาะ มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการวางแผนการดูแล รักษาผู้ป่วยร่วมกันเป็นทีม

 

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
 • การตรวจหามะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรม แบบระบบดิจิตอล และอัลตราซาวนด์
 • การตรวจหามะเร็งเต้านมโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

บริการวินิจฉัยเจาะตรวจชิ้นเนื้อ
 • การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อโดยใช้เครื่องมือช่วยหาตำแหน่ง (Stereolactic Biopsy)
 • การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อโดยการใช้เข็มขนาดเล็กดูด เพื่อส่งพิสูจน์

บริการผ่าตัดก้อนเต้านม
 • ให้คำปรึกษา และการรักษาผู้ที่มีความผิดปกติของเต้านมจากการผ่าตัดเต้านม
 • ให้การรักษา และผ่าตัดมะเร็งเต้านมด้วยวิทยาการที่ล้ำสมัย โดยสามารถเก็บเต้านมไว้ได้

บริการทางการแพทย์

 • ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่มีประวัติเสี่ยงในครอบครัว
 • ให้คำปรึกษาผู้ที่มีความผิดปกติเรื่องเต้านม อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • ให้คำปรึกษาเรื่องผลชิ้นเนื้อเต้านม และผล Mammogram ที่มีความผิดปกติ ที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง หรือไม่แน่ใจ ที่ส่งมาจากหน่วยงานอื่นๆ
 • ให้การรักษา และผ่าตัดโรคของเต้านมที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น ฝี อักเสบ เป็นถุงน้ำ เป็นเนื้องอก
 • ให้บริการการตรวจชิ้นเนื้อของเต้านมด้วยวิธี Ultrasound – Guide Core Needle Biopsy และ Fine Needle Aspiration Biopsy

 

ประสบการณ์จากผู้ใช้บริการ รักษามะเร็งเต้านม ที่ ศูนย์เต้านม รพ.เวชธานี

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เต้านม โทร 02-734-0000 ต่อ 2715, 2716


 


ปรึกษาแพทย์ได้เลยวันนี้

เราและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

มาตราฐาน JCI

กรุณาใส่รายละเอียดทางการแพทย์ และประวัติทางการแพทย์ของท่านให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของเราให้คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่

Hotline 02 734 0000