เมนูอาหาร - โรงพยาบาลเวชธานี

ROOM SERVICE IS OPEN DAILY
FROM 07:00 TO 19:30
รูมเซอร์วิส ให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 19.30 น.

ALL PRICES ARE SUBJECT TO A 10% SERVICE CHARGE.
ราคาดังกล่าวมีค่าบริการ 10%

TO ORDER, PLEASE DIAL 3703
สั่งอาหาร กรุณาโทร 3703