รายการ 108 Living

เรื่อง

วิทยากร

ออกอากาศ

เทคนิคการนำกระดูกอ่อนใบหู แก้ไขจุดบกพร่องของร่างกาย

ผศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย
แพทย์ด้านหู คอ จมูก
  ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

7 เม.ย.56

การผ่าตัดมดลูกไร้แผล กรณีมดลูกใหญ่กว่าปกติ

นพ. กิตติ ตู้จินดา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

14 เม.ย.56

เทคนิคใหม่มะเร็งเต้านมไม่ต้องตัดทิ้ง

นพ. ธงชัย ศุกรโยธิน
ศัลยแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม

21 เม.ย.56

วิธีสังเกตุตัวเอง คุณแก่ก่อนวัยหรือไม่

นพ. อรรถสิทธิ์ อมรถนอมโชค
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

28 เม.ย.56

 

 

เรื่อง

วิทยากร

ออกอากาศ

การผ่าตัดมดลูกไร้แผล กรณีมดลูกใหญ่กว่าปกติ

นพ. กิตติ ตู้จินดา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง
ทางนรีเวช และคุณ วรเทวี สันตติกานต์
(คนไข้ ร่วมพูดคุยในรายการ)

6 เม.ย.56

อ้วนในเด็ก
พญ. เอินฟ้า ณ นคร
กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม  
13 เม.ย.56
ท้องอืดเรื้อรัง อาการที่สร้างปัญหาไม่ธรรมดา

นพ. รัชวิชญ์ เจริญกุล
อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

20 เม.ย.56

เทคโนโลยีการรักษาสายตาให้เหมาะกับอาชีพ

นาวาอากาศโท นพ. อนุวัตร จิตต์จรัส 
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และรักษาสายตา

27 เม.ย.56

   
 

เรื่อง

วิทยากร

ออกอากาศ

เทคนิคการรักษาสายตาสั้นในเด็ก และวัยรุ่น

นาวาอากาศโท นพ. อนุวัตร จิตต์จรัส 
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และ รักษาสายตา     

1 เม.ย.56

เทคนิคการรักษาสายตาสั้นในวัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
นาวาอากาศโท นพ. อนุวัตร จิตต์จรัส 
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และรักษาสายตา  
8 เม.ย.56
ทำไมถึงต้องอัลตราซาวด์หัวใจ

นพ.วิพัชร พันธวิมล
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

15 เม.ย.56
ฝึกขับถ่ายถูกต้อง เรื่องเล็กที่ไม่ควรมองข้าม

นพ. บุญเลิศ  อิมราพร
อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร และตับ

22 เม.ย.56

ปัญหาอุจจาระเล็ด แก้ไขด้วย Manometry

    นพ. บุญเลิศ  อิมราพร
อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร และตับ

29 เม.ย.56

   
 
ข้อมูลสุขภาพ
 
Untitled Document