ung thư tuyến tiền liệt Archives - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.
September 28, 2020
Ung thư tuyến tiền liệt
Tuyến tiền liệt là một tuyến nằm giữa bàng quang và dương vật. Nó nằm trước trực tràng, và niệu đạo chạy qua nó, cho phép nước tiểu chảy ra ngoài cơ thể. Điều quan trọng là tuyến tiền liệt tạo ra chất lỏng nuôi dưỡng và bảo vệ tinh trùng. Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở nam giới.
Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language