Vắc xin cúm 4 chủng – 1.200THB.

Khuyến mãi nhận Vắc xin cúm 4 chủng chỉ 1.200THB. (Giá bình thường: 1.800THB.)

Bảo vệ bạn khỏi 4 chủng vi rút Cúm:

Cúm loại A:

H1N1

H3N2

Cúm loại B:

Victoria

Yamagata

Các điều khoản và điều kiện:

  • Khuyến mãi này bao gồm phí tư vấn bác sĩ.
  • Khuyến mãi này chỉ dành cho người lớn từ 15 tuổi trở lên.
  • Khuyến mãi này không được áp dụng với các ưu đãi và giảm giá khác của Bệnh viện Vejthani.
  • Khuyến mãi này không thể được hoàn lại hoặc thay đổi sau khi mua.
  • Bệnh viện Vejthani có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước.