Giá: 5.000 THB từ 7000

  • Phân tích 20 loại khoáng chất thiết yếu trong các mô
  • Phân tích 14 loại kim loại nặng trong mô

Thủ thuật đơn giản, Kết quả nhanh chóng, Không đau

Các điều khoản và điều kiện

  1. Giá này có hiệu lực từ hôm nay đến ngày 31 tháng 7 năm 2023.
  2. Giá này chưa bao gồm các phí dịch vụ khác trong trường hợp được chỉ định xét nghiệm thêm dựa trên chẩn đoán của bác sĩ.
  3. Giá này không được áp dụng để được sử dụng cùng với các ưu đãi và giảm giá khác.
  4. Sau khi mua, phiếu mua hàng này không thể thay đổi hoặc quy đổi thành tiền mặt.
  5. Bệnh viện Vejthani có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Để thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ

Trung tâm Q-Life Vejthani, Tầng 11, Bệnh viện Vejthani
ĐT. 02-734-0000 Máy lẻ 1125, 1126
hoặc +66 (0) 97-291-3351 (Đường dây nóng tiếng Việt)