Công thức mới của truyền Vitamin IV

  • Công thức giúp trái tim mạnh mẽ, trí não thông minh
  • Công thức giúp mọc tóc

Giá khuyến mãi: 3.500 THB. *

(Giá này chưa bao gồm khám sức khỏe và xét nghiệm trước khi truyền Vitamin IV )

Các điều khoản và điều kiện:

  • Giá khuyến mãi này đã bao gồm phí tư vấn bác sĩ.
  • Giá khuyến mãi này chưa bao gồm các chi phí khác có thể phát sinh.
  • Khuyến mãi này không được áp dụng với các ưu đãi hoặc giảm giá khác.
  • Bệnh viện Vejthani có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước.
  • Khuyến mãi này có hiệu lực đến hết ngày 31/7/2021.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Trung tâm Vejthani Q-Life hoặc gọi +66 (0) 2-734-0000 máy lẻ. 1125, 1126.