Đặt lịch hẹn bác sĩ online

Đặt lịch hẹn bác sĩ online

Trường hợp khẩn cấp vui lòng liên hệ số điện thoại :

If you need transportation, please call : HOTLINE (+66) 8522 38888

Vejthani Hospital