Health Article

5 thế giãn cơ dành Thế cuối cùng, đưa 2 tay ra sau, cúi mặt xuống, sau đó xoay cổ qua bên phải cùng với kéo tay trái về phía bên phải như hình, rồi giữ nguyên 10s, thay đổi hướng qua lại bên 2...

Vejthani Hospital