super kids pp th Tag

ภาวะหยุดหายใจ เงื่อนไขการใช้บริการ ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ราคานี้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center) ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี โทร 02-734-0000 ต่อ 3310, 3312, 3319...

ภาวะซีด หมายเหตุ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อ – 31 ธันวาคม  2562 เท่านั้น ราคานี้รวมค่าแพทย์, ค่าการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center) ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 0-27340000 ต่อ 3310, 3312, 3319...

สร้างภูมิคุ้มกัน หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ราคานี้รวมค่าบริการทางพยาบาลแล้ว โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ ศูนย์กุมารเวชกรรม ( Super Kid’s Center ) ชั้น 3 อาคาร 1  โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 0-27340000 ต่อ 3310, 3312, 3319...

ภูมิแพ้ หมายเหตุ : ก่อนตรวจกรุณางดยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูก อย่างน้อย 7 วัน การตรวจนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 เดือนขึ้นไป ราคานี้ไม่รวมยากลับบ้าน กรณีแพทย์สั่งยาเพิ่ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center)  ชั้น 3 อาคาร 1  โรงพยาบาลเวชธานี  โทร. 0-27340000 ต่อ 3310, 3312, 3319...

สุขภาพสำหรับเด็ก เงื่อนไข ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางการพยาบาลแล้ว โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ เด็กที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ควรตรวจโปรแกรมที่ 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center) ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี โทร 02-734-0000 ต่อ 3310,3312,3319...

พัฒนาการเด็ก เคยสงสัยไหมว่าลูกเราพัฒนาการสมวัย หรือเปล่า? ลูกของคุณจะถนัดหรือ ชอบที่จะเรียนรู้แบบไหน คูรจะส่งเสริม พัฒนาการลูกอย่างไรดี? ตรวจประเมินพัฒนาการลูกตั้งเเต่ 12-63 เดือน โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก ตรวจพัฒนาการ ช่วงอายุ 12-24 เดือน ราคา 3,000 บาท ตรวจพัฒนาการ ช่วงอายุ 25-63 เดือน ราคา 3,000 บาท...

นอนกรน เงื่อนไขการใช้บริการ ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ราคานี้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center) ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี โทร 02-734-0000 ต่อ 3310, 3312, 3319...

คุณรู้สึกกังวลหรือไม่ หากลูกคุณมีอาการเหล่านี้ คันจมูก คันตา มีน้ำมูก จาม คัดจมูกเรื้อรัง หอบ หายใจไม่ออก ออกกำลังกายแล้วเหนื่อย...

Vejthani Hospital