neurosciene ha th Tag

มือชา ชาปลายมือและปลายเท้า อาจเกิดจากอาการปลายประสาทอักเสบหรือเสื่อม หรือภาวะขาดวิตามินบี 1 บี 6 หรือบี 12 ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากโรคไต โรคมะเร็ง และจากยาหรือสารพิษ เป็นต้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 0-2734-0000 ต่อ 5400...

ฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในสมอง โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองส่วนที่สร้างสารสื่อประสาท ชื่อ โดปามีน ซึ่งสารสื่อประสาทชนิดนี้มีความสำคัญต่อสมองในการควบคุมการเคลื่อนไหวของมนุษย์ หากร่างกายสร้างโดปามีนได้ลดลง จะส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวลดลงหรือเคลื่อนไหวช้าลง อีกทั้งยังก่อให้เกิดอาการสั่นและอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ...

ชาหน้า อาการชา สามารถเกิดได้ทุกส่วนในร่างกาย แม้กระทั่งการชาที่ใบหน้า โดยอาการชาที่ใบหน้านั้น สามารถเกิดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงตั้งแต่วัยกลางคนจนถึงผู้สูงอายุ เกิดจากพยาธิสภาพที่เส้นประสาทรับความรู้สึก หากเซลล์ประสาทยังไม่ตายจะเป็นอาการปวดแต่หากเซลล์ประสาทตายหรือถูกตัดขาดจะทำให้เกิดอาการชา บางรายอาจจะพบอาการคร่อมกันคือทั้งปวดใบหน้าและชาใบหน้าร่วมด้วย...

เนื้องอกในสมอง อาจดูเหมือนอาการเจ็บป่วยทั่วไป แต่หากสังเกตตนเองแล้วพบความผิดปกติอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การพูด การได้ยิน การมองเห็น อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและการทำงานของสมอง โดยโรคหนึ่งที่น่ากังวลคือ "เนื้องอกในสมอง"...

เท้าชาบอกโรค สีชมพู ชาหลังเท้าลากยาวไปถึงหน้าแข้ง แต่ไม่มีอาการชาที่มือ อาจเกิดจากการนั่งไขว้ห้าง ขัดสมาธิ พับเพียบ เป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้เส้นประสาทบริเวณใต้เข่าด้านนอกถูกกดทับจนเลือดเดินติดขัดได้ สีส้ม ชาทั้งเท้า และเลยไปถึงสะโพก อาการนี้ก็ควรต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจเกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท...

อาการชา ชาเฉพาะนิ้วโป้ง นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางครึ่งซีก (ซีกที่อยู่ติดกับนิ้วกลาง) นอกนั้นไม่มีอาการชา อาจเป็นสัญญาณของโรคเส้นประสาทมือถูกบีบรัด เนื่องจากเยื่อหุ้มเอ็นที่อยู่ในช่องใต้กระดูกมือบวม หรือกระดูกมือโตทำให้ช่องใต้กระดูกมือแคบ เลือดไหลเวียนไม่สะดวก หรืออาจเกิดจากแผ่นพังผืดเสื่อม และหนาตัวขึ้น...

มือเท้าชา อาการเหน็บชา หรือ ชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้า เป็นอาการที่พบมากในกลุ่มวัยทำงาน เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น อยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน กิจกรรมที่ต้องใช้มือมากทำให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่ทั่วถึง หรือร่างกายมีระดับธาตุและวิตามินผิดปกติ แต่หากเกิดขึ้นบ่อย ๆ และทวีความรุนแรงมากขึ้น อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคที่เกี่ยวกับปลายประสาทอักเสบ ฉะนั้นแล้วเราจึงไม่ควรนิ่งนอนใจหากมีอาการมือเท้าชาบ่อยครั้ง...

รู้ทุกอาการชา ชามือ-ชาเท้า เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่หากเป็นบ่อย ๆ และทวีความรุนแรงมากขึ้น อาจเป็นเพราะความผิดปกติของปลายประสาท ที่อาจนำไปสู่โรคอัมพฤกษ์-อัมพาตได้ เราสามารถรู้ทันอาการชา ได้ด้วยการตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrodiagnosis) ซึ่งประกอบด้วย...

เมื่อเข้าสู่วัย 60 ปี หรือการย่างเข้าสู่วัยสูงอายุนั้น แน่นอนว่าร่างกายของเราจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมถอยลง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของระบบประสาทและสมอง รวมถึงสภาวะจิตใจ ซึ่งผลการศึกษาในประเทศไทยพบว่า มีผู้ป่วยที่ที่มีอาการซึมเศร้าและยังไม่ได้รับการรักษาถึงร้อยละ 8.5...

Vejthani Hospital