internal medicine ha th Tag

อาการบ่งชี้ 'ฝุ่นละออง PM 2.5' กระทบร่างกาย หากมีอาการไอเรื้อรัง ระคายเคืองตา คัดจมูก แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก บ่งบอกได้ว่า 'ฝุ่นละออง PM 2.5' เริ่มส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้ว มาดูกันว่า ผลกระทบในระยะยาว และวิธีการป้องกันตนเอง สามารถทำได้อย่างไรบ้าง ผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาว คออักเสบ ติดเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ มะเร็งปอด ป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 สวมหน้ากากอนามัย ที่มีประสิทธิภาพปกป้องฝุ่น PM 2.5 เมื่อจำเป็นต้องออกไปข้างนอก งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง ดื่มน้ำสะอาด เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้ร่างกาย เลี่ยงการสัมผัสกับกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย เช่น การเผาไหม้ขยะ สีทาวัสดุ มลพิษจากการคมนาคม และโรงงานอุตสาหกรรม พบแพทย์ด่วน หากมีอาการเหล่านี้ หายใจไม่สะดวก มีน้ำมูก นานกว่า 1 สัปดาห์ ...

ฝุ่นละออง อย่างไรก็ตาม ในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ เด็ก และผู้สูงอายุ จะมีความไวต่ออนุภาคขนาดเล็กมากขึ้น คือกระตุ้นให้เกิดอาการต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นกว่าในคนปกติ...

การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ได้ทั้งประสบการณ์ใหม่ ความสุข สนุกสนาน นำมาซึ่งความทรงจำแสนประทับใจ แต่การเดินทางก็มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ทำให้หมดสนุก...

อาการปวดข้อนิ้วมือเป็นอีกหนึ่งอาการที่พบได้บ่อยไม่แพ้อาการปวดข้อเข่า หรือ ปวดหลัง ซึ่งสาเหตุอาจเกิดขึ้นได้จากหลายอย่าง ทั้งที่เกิดจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อรอบ ๆ ข้อ ...

โรคเกาต์ (Gout) เป็นโรคข้ออักเสบที่พบในผู้ป่วยที่มีระดับกรดยูริก (uric acid) ในเลือดสูงมาเป็นเวลานาน ซึ่งกรดยูริกที่สูงจะเกิดการตกตะกอนสะสมเป็นผลึกเกลือยูเรตตามเนื้อเยื่อบริเวณต่าง ๆ ...

เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่เกิดจากแพ้ภูมิตัวเอง มีลักษณะเด่นในเรื่องข้ออักเสบเรื้อรัง แต่ก็มีอาการผิดปกติของระบบอื่นได้ เช่น ปอด ตา หลอดเลือด เส้นประสาท เม็ดโลหิต...

โรคภูมิแพ้ นับได้ว่าเป็นโรคที่เป็นกันมากในปัจจุบันทั้งแพ้อากาศ หอบหืด  หรือแม้กระทั่งส่วนประกอบของอาหารบางชนิดก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้ได้เช่นกัน...

Vejthani Hospital