general surgery ha th Tag

เทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติ ความละเอียดสูง หรือ 3D Hi Definition Laparoscopic Surgeryทำให้ศัลยแพทย์สามารถเห็นภาพได้ชัดเจน ครบทุกมิติ ทั้งกว้าง ยาว และลึก ทำให้ผ่าตัดได้อย่างแม่นยำขึ้น ...

เมื่อพูดดถึง “การผ่าตัด” หลาย ๆ คนอาจจะกลัวความเจ็บปวด และคำนึงถึงความปลอดภัยที่จะได้รับ แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไป “การผ่าตัด”...

โรคริดสีดวงทวารหนัก HAL-RAR (Haemorrhoidal Artery Ligation-Recto-Anal-Repair)ปัจจุบันมีวิธีการรักษา โรคริดสีดวงทวารหนักชนิดภายในด้วยนวัตกรรมใหม่ โดยการประยุกต์ใช้การตรวจ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้ามาช่วย...

Vejthani Hospital