ไขกระดูกฝ่อ

Result 1 - of

ไขกระดูกฝ่อ

ไขกระดูกฝ่อ โรคอันตรายที่ใครก็เสี่ยง
โรคของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด หรือ stem cell มีความผิดปกติที่มีปริมาณลดลง จนไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดได้เพียงพอ
11