May 14, 2019
อยู่กับหน้าจอประจำ อาจนำไปสู่ “โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม”
โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม นับเป็นปัญหาโรคกระดูกสันหลังที่ ที่พบได้มากในปัจจุบัน มีสาเหตุจากหลายปัจจัย ปัจจัยแรกคือการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ต้องก้มหรือเงยคอบ่อย ๆ ในแต่ละวัน ส่งผลให้กระดูกสันหลังต้องรับภาระเยอะขึ้น
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language