หมอกระดูกเก่งๆ Tag

ต้นเหตุของความเสื่อมของกระดูกสันหลังนั้นเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก ๆ นั่นคือ อายุ และการใช้ร่างกาย ซึ่งในผู้สูงอายุนั้นมีเหตุปัจจัยทั้ง 2 อย่างครบถ้วน ดังนั้นในกลุ่มผู้ที่มีปัญหากระดูกสันหลังส่วนใหญ่จึงเป็นผู้สูงอายุ ...

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมไปแล้ว นานวันเข้าแม้จะไม่มีการแสดงอาการถึงความเจ็บปวดของข้อเข่า...

ผ่าตัดกระดูกสันหลัง ปวดหลัง เป็นอาการที่พบได้มากในทุกวัย โดยปัญหาจากอาการปวดเรื้อรัง มักส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และประสิทธิภาพในการทำงาน บางครั้งสามารถหายได้เองจากการพักผ่อนรับประทานกลุ่มยาแก้อักเสบฉีดยาระงับอาการ...

แม้กีฬาจะเป็นกิจกรรมสนุกสนาน ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง แต่ควรเล่นด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ เพราะอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะการเล่นกีฬาที่มีการเปลี่ยนทิศทางกระทันหัน...

การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ถือเป็นเรื่องใหญ่และเป็นความน่ากังวลของทั้งตัวผู้ป่วยเองและญาติ มักจะเกิดคำถามขึ้นมากมายว่า การผ่าตัดหลังเป็นอันตรายหรือไม่ ผ่าตัดหลังแล้วจะเป็นอัมพาตหรือไม่ การผ่าตัดกระดูกสันหลังถือเป็นเรื่องสำคัญและซับซ้อนมากกว่าการผ่าตัดอื่น...

นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีส่วนช่วยคุณภาพชีวิตของคนยุคนี้ให้ดีขึ้น ในอดีตการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะมีความซับซ้อน ...

ผ่าตัดกระดูกสันหลัง นพ.พรเอนก ตาดทอง ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี กล่าวว่า การผ่าตัดกระดูกสันหลัง สมัยก่อนถือว่าเป็นการผ่าตัดที่สำคัญกว่าการผ่าตัดชนิดอื่น ๆ...

ปัจจุบันแนวโน้มการเจ็บป่วยในกระดูกสันหลังของคนไทยเริ่มมีเพิ่มขึ้น ด้วยวิถีชีวิตของคนโดยเฉพาะวัยทำงานที่ต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์สื่อสารและ มีการเคลื่อนไหวในท่าที่ไม่ถูกต้อง การรักษาโรคกระดูกสันหลัง มีตั้งแต่ทำกายภาพบำบัด ฉีดยาเพื่อบรรเทาอาการ และการผ่าตัด...

มื่อคนเราอายุมากขึ้น หมอนรองกระดูกซึ่งเป็นหนึ่งในข้อต่อของกระดูกสันหลังจะเริ่มมีการเสื่อมตามอายุขัย โดยในข้อต่อของกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูก มักเป็นตำแหน่งแรกที่มีการเสื่อม ซึ่งส่วนมากจะเริ่มที่อายุประมาณ 30 ปี...

Vejthani Hospital