ศูนย์สมองและระบบประสาท Tag

มือชา ชาปลายมือและปลายเท้า อาจเกิดจากอาการปลายประสาทอักเสบหรือเสื่อม หรือภาวะขาดวิตามินบี 1 บี 6 หรือบี 12 ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากโรคไต โรคมะเร็ง และจากยาหรือสารพิษ เป็นต้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 0-2734-0000 ต่อ 5400...

ตรวจหลอดเลือดสมอง เงื่อนไขการใช้บริการ ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์ กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562...

ตรวจสุขภาพการนอน เงื่อนไขการใช้บริการ ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ราคานี้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 5 โทร 02-734-0000 ต่อ 5400, 5444...

ชาหน้า อาการชา สามารถเกิดได้ทุกส่วนในร่างกาย แม้กระทั่งการชาที่ใบหน้า โดยอาการชาที่ใบหน้านั้น สามารถเกิดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงตั้งแต่วัยกลางคนจนถึงผู้สูงอายุ เกิดจากพยาธิสภาพที่เส้นประสาทรับความรู้สึก หากเซลล์ประสาทยังไม่ตายจะเป็นอาการปวดแต่หากเซลล์ประสาทตายหรือถูกตัดขาดจะทำให้เกิดอาการชา บางรายอาจจะพบอาการคร่อมกันคือทั้งปวดใบหน้าและชาใบหน้าร่วมด้วย...

เนื้องอกในสมอง อาจดูเหมือนอาการเจ็บป่วยทั่วไป แต่หากสังเกตตนเองแล้วพบความผิดปกติอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การพูด การได้ยิน การมองเห็น อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและการทำงานของสมอง โดยโรคหนึ่งที่น่ากังวลคือ "เนื้องอกในสมอง"...

เท้าชาบอกโรค สีชมพู ชาหลังเท้าลากยาวไปถึงหน้าแข้ง แต่ไม่มีอาการชาที่มือ อาจเกิดจากการนั่งไขว้ห้าง ขัดสมาธิ พับเพียบ เป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้เส้นประสาทบริเวณใต้เข่าด้านนอกถูกกดทับจนเลือดเดินติดขัดได้ สีส้ม ชาทั้งเท้า และเลยไปถึงสะโพก อาการนี้ก็ควรต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจเกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท...

รู้ทุกอาการชา ชามือ-ชาเท้า เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่หากเป็นบ่อย ๆ และทวีความรุนแรงมากขึ้น อาจเป็นเพราะความผิดปกติของปลายประสาท ที่อาจนำไปสู่โรคอัมพฤกษ์-อัมพาตได้ เราสามารถรู้ทันอาการชา ได้ด้วยการตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrodiagnosis) ซึ่งประกอบด้วย...

การดูแลสมองให้มีสุภาพดีตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดโอกาสเป็น " #โรคอัลไซเมอร์ " ในวัยชรา วึ่งพบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป หากไม่อยากเป็น อัลไซเมอร์ จึงควรหาวิธีป้องกัน
Vejthani Hospital