ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิสและศูนย์รากฟันเทียม Tag

ตรวจสภาพช่องปากx-ray วางแผนการรักษาร่วมกับทันตแพทย์ เตรียมช่องปากก่อนการผ่าตัดฝังรากเทียม(รักษาโรคเหงือกเป็นต้น) การผ่าตัดฝังตัวรากเทียมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://dentalisthailand.com/ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิสและศูนย์รากฟันเทียม โทร. 02-734-0000 ต่อ 3000...

การ จัดฟันแบบใส สามารถแก้ไขปัญหาภาวะสบฟันผิดปกติได้ ตั้งแต่เล็กน้อย ปานกลาง ไปจนถึงรุนแรง ดังนี้ ฟันห่าง มีช่องว่างระหว่างฟัน ฟันสบกันแบบไขว้ กรามบนและล่างไม่สบกัน ฟันสบลึก ฟันบนยื่น ขากรรไกรล่างยื่น ฟันล่างยื่น สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://dentalisthailand.com/...

อุปกรณ์ อุดฟัน “ ไม่จำเป็น ” เนื่องจากปรอทที่ออกมาจากอมัลกัมมีน้อยมาก จนไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่า “ยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่พบว่าอมัลกัมที่ใช้อุดฟัน เป็นอันตรายกับร่างกาย”...

Invisalign Invisalign คือเทคโนโลยีการจัดฟันแบบใหม่โดยใช้เครื่องมือแบบใส(clear aligner) ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการเคลื่อนฟันโดยเครื่องมือแบบใสนี้จะช่วยจัดการเรียงตัวของฟันโดยไม่จำเป็นต้องติดเครื่องมือในช่องปาก...

ขูดหินปูน หินปูน คือคราบแบคทีเรียที่สะสมจนแข็ง เกาะแน่นบริเวณรอยต่อของเหงือกและฟันหินปูนตามซอกฟันหรือคอฟัน เป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นปากหินปูนเป็นสาเหตุของโรคปริทันต์ หรือโรคเหงือกอักเสบคราบหินปูนสะสม จนเหงือกอักเสบ อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้น หากสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ แทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือด...

โรคปริทันต์ เป็นโรคที่มีการทำลายอวัยวะรอบตัวฟันได้แก่ เหงือก กระดูกรองรับรากฟัน เคลือบรากฟัน และเอ็นยึดรากฟันกับกระดูกเบ้าฟัน การทำลายอวัยวะรอบตัวฟันดังกล่าว หากมีการสูญเสียไปแล้วจะเป็นการสูญเสียที่ถาวรไม่สามารถกลับคืนมาได้ ลองนึกภาพหากเราสูญเสียสิ่งที่ยึดจับตัวฟันไปแล้ว ฟันนั้นก็จะไม่สามารถอยู่ในช่องปากได้อย่างแข็งแรง อาจมีการโยก หรือต้องถอนฟันไป ทั้งๆ ที่ยังไม่เคยมีอาการปวดเลย...

1. เมื่อมีอาการปวด เพราะฟันคุดมีแรงผลัก เพื่อจะงอกขึ้นมาในขากรรไกร แต่ถูกกัดหรือติดโดยฟันข้างเคียง ทำให้มีแรงย้อนกลับไปกดที่เส้นประสาทของขากรรไกร จึงเกิดอาการปวดขึ้น
Vejthani Hospital
Show PC ViewShow Mobile View