ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิสและศูนย์รากฟันเทียม Tag

อุปกรณ์ อุดฟัน “ ไม่จำเป็น ” เนื่องจากปรอทที่ออกมาจากอมัลกัมมีน้อยมาก จนไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่า “ยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่พบว่าอมัลกัมที่ใช้อุดฟัน เป็นอันตรายกับร่างกาย”...

Invisalign Invisalign คือเทคโนโลยีการจัดฟันแบบใหม่โดยใช้เครื่องมือแบบใส(clear aligner) ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการเคลื่อนฟันโดยเครื่องมือแบบใสนี้จะช่วยจัดการเรียงตัวของฟันโดยไม่จำเป็นต้องติดเครื่องมือในช่องปาก...

โปรโมชั่นรากฟันเทียม เงื่อนไขการใช้บริการ เมื่อมียอดใช้บริการตั้งแต่ 39,999 บาท ขึ้นไป รับทันทีแบตเตอรี่สำรองจากโรงพยาบาลเวชธานี 5000 mAh 1 ชิ้น ต่อเซลล์สลิป ราคานี้รวมค่าแพทย์, นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิส ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี โทร 02 734 0000 ต่อ 3000 3001...

ขูดหินปูน หินปูน คือคราบแบคทีเรียที่สะสมจนแข็ง เกาะแน่นบริเวณรอยต่อของเหงือกและฟันหินปูนตามซอกฟันหรือคอฟัน เป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นปากหินปูนเป็นสาเหตุของโรคปริทันต์ หรือโรคเหงือกอักเสบคราบหินปูนสะสม จนเหงือกอักเสบ อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้น หากสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ แทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือด...

โรคปริทันต์ เป็นโรคที่มีการทำลายอวัยวะรอบตัวฟันได้แก่ เหงือก กระดูกรองรับรากฟัน เคลือบรากฟัน และเอ็นยึดรากฟันกับกระดูกเบ้าฟัน การทำลายอวัยวะรอบตัวฟันดังกล่าว หากมีการสูญเสียไปแล้วจะเป็นการสูญเสียที่ถาวรไม่สามารถกลับคืนมาได้ ลองนึกภาพหากเราสูญเสียสิ่งที่ยึดจับตัวฟันไปแล้ว ฟันนั้นก็จะไม่สามารถอยู่ในช่องปากได้อย่างแข็งแรง อาจมีการโยก หรือต้องถอนฟันไป ทั้งๆ ที่ยังไม่เคยมีอาการปวดเลย...

1. เมื่อมีอาการปวด เพราะฟันคุดมีแรงผลัก เพื่อจะงอกขึ้นมาในขากรรไกร แต่ถูกกัดหรือติดโดยฟันข้างเคียง ทำให้มีแรงย้อนกลับไปกดที่เส้นประสาทของขากรรไกร จึงเกิดอาการปวดขึ้น
Vejthani Hospital