ศูนย์ตรวจสุขภาพ Tag

ตรวจสุขภาพ เงื่อนไข    แสดงบัตรเมืองไทยเฟรนด์คลับ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์นี้ ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี โทร.0-27340000 ต่อ 1111, 3605...

AIA Vitality ผู้รับบริการตรวจแสดงบัตรสมาชิก AIA Vitality หรือบัตร AIA และชำระค่าตรวจ โปรแกรม V1-V4 รวมค่าแพทย์อ่านผลและสรุปผลการตรวจทั้งหมดให้ลูกค้าทราบ ราคานี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2562- 31 สิงหาคม 2563 ติดต่อสอบถาม หรือ นัดหมายล่วงหน้าที่ โทร. 0-2734-0000 ต่อ 1111,3605...

KTC Vejthani Credit Card ฟรี ค่า ธรรมเนียม สิทธิประโยนช์ ส่วนลดเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน           ส่วนลดค่าห้องพัก ส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ส่วนลด ค่ายา ค่าแลป ทันตกรรมขุด อุด ถอน วารสารเพื่อสุขภาพ 37 Health Vejthani International Lounge ชั้น 3 ที่จอดรถโซนพิเศษ...

ทุกหัตถการ สำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเวชธานี (ทุกหัตถการ) รับสิทธิ์ ต่อที่ 1 รับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 3เดือน  (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62) ต่อที่ 2 รับเพิ่ม เงินคืน เมื่อผ่อนชำระตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป รับเงินคืนตามที่ธนาคารฯกำหนด (1 ม.ค.-30 มิ.ย.62)...

Vejthani Hospital